Hoppa till innehåll

Kanalmuseiverksamhet och museikanaler

Kanalmuseernas historia

Nätverket av kanalmuseer grundades 1980. Det sista museet i museinätverket, Saima kanalmuseum, färdigställdes 1995. I samarbete med Museiverket har Möhkö brukskanal, Kuivataipale kanal, Saarikoski slussen och Suvorovs kanaler restaurerats. Senast slutfördes restaureringsarbetet av den gamla fåran i Saima kanal och Pien-Mustola slussen nedanför den gamla Mälkiä slussen.

År 2019 beslöt Trafikledsverket att Taipale, Varistaipale, Jakokoski och Herraskoski kanalmuseer håller stängt under sommaren från och med 2020. Enligt ett separat avtal med Varkaus stad håller Taipale kanalmuseum öppet sommaren 2020.

Kanalmuseer

Via länkarna nedan hittar du mer information om Trafikledsverkets kanalmuseer.

Taipale kanalmuseum (Varkaus)
Saima kanalmuseum (Villmanstrand)
Varistaipale kanalmuseum (Heinävesi) Kanalmuseet är stängt sommaren 2020
Herraskoski kanalmuseum (Virdois) Kanalmuseet är stängt sommaren 2020
Jakokoski kanalmuseum (Kontiolax) Kanalmuseet är stängt sommaren 2020

Museikanaler

Möhkö museikanal (Ilomants)

Slusskanalen vid gamla Möhkö järnbruk restaurerades i segelbart skick i början av 1990-talet under Museiverkets ledning. Sjöfartsverket byggde bland annat slussportar och ett sex meter högt vattenhjul i kanalen. Numera ansvarar Ilomants kommun för skötseln av kanalen. Museet sköts av Ilomants Museistiftelse.

Mer information om Möhkö Museikanal 

Kuivataipale kanal (Suonenjoki)

Restaureringen av den gamla träslussen i Kuivataipale blev klar 1996 och kanalen öppnades för båttrafik. Sjöfartsverket byggde kanalen med sysselsättningsanslag på uppdrag av Museiverket. Kuivataipale kanal förenar Kymmene älvs och Vuoksens avrinningsområde och genom kanalen går en båtled från Suonenjoki till Sorsakoski. Slussen är en manuell självbetjäningssluss och Trafikledsverket ansvarar för underhållet av den.