Hoppa till innehåll

Strategi

Ett fungerande trafikledsnät möjliggör Finlands välfärd, konkurrenskraft och hållbara utveckling

Trafikledsverkets strategi ser in i framtiden och möjliggör nya sätt att verka för den nya myndigheten.

Trafikledsverket är en kunnig beställarorganisation som ansvarar för väg-, ban- och vattentrafikleder och som deltar i trafikorganiseringsarbetet för att främja en smidig trafik för medborgarna och effektiva transporter för näringslivet.

Förvaltningen av våra trafikledstillgångar kommer i fortsättningen att vara än mer inriktad på långsiktighet och förutseende samt på att svara på kundernas behov. En kunskapsbaserad hantering av trafikledsunderhållet och en gedigen beställarkompetens utgör grunden för en trafikledshållning och ett byggande som är effektivt och verkningsfullt. Vår verksamhet baseras på kundorientering samt på tryggande av säkerheten och smidigheten i vardagen.

Trafikledsverket är i en central position för att genom sin trafikledshållning svara på klimatförändringens inverkan. Trafiksystemplaneringen måste fokusera på lösningar som bidrar till en hållbar utveckling för trafikens del. I fortsättningen är det viktigt fästa allt mer uppmärksamhet på klimatinverkan i samband med bygge och underhåll av trafikleder. Trafikledshållningen bör främja en minskning av utsläppen. 

Kärnan för Trafikledsverkets verksamhet utgörs av värderingar som vi enats om tillsammans med personalen: förtroende, öppet samarbete och en expertis som är mottaglig för förnyelse. Vi vill agera på samma vis med intressegrupper och med våra kunder.