Hoppa till innehåll

Lotsning i Saima kanal och i Saimen

I Saima kanal har alla fartyg med en längd över 35 meter lotsplikt.

Transport- och kommunikationsverket kan efter anhållan bevilja ett fartygs befälhavare rätten att framföra fartyget utan lots i kanalen eller i Saimen på vissa lotsningsavsnitt då befälhavaren har avlagt den examen som krävs (linjelotsbrev). Finnpilot ansvar för lotsningen i kanalen och Saimens vattendistrikt.

Lotsning på ryska sidan

Fritidsbåtar med en skrovlängd på högst 24 meter kan färdas utan lots på avsnittet mellan ön Vihrevoin och Brusnitschnoe sluss, om det finns en VHF-radiotelefon i båten och fartygets befälhavare eller någon av besättningens medlemmar är engelsk- eller ryskkunnig och kan sköta kontakterna. Båtförare kan använda lots i Viborgska viken även om villkoren för lotsfriheten skulle uppfyllas.

Mer information om lotsbeställningen finns i kommunikationsministeriets anvisning
Med fritidsbåt genom Saima kanal.

Mera information