Hoppa till innehåll

Kanal för anmälan av misstänkta överträdelser 

Vi vill främja en öppen, transparent verksamhetskultur och för att säkerställa detta har Trafikledsverket tagit i bruk en kanal för anmälan av misstänkta överträdelser.

Ibruktagandet av kanalen för anmälan av misstänkta överträdelser baserar sig på EU:s s.k. Whistleblower-direktiv (EU 2019/1937).

Kanalen för anmälan av misstänkta överträdelser är ett system som skapats av en extern tjänsteproducent och som är separat från Trafikledsverkets system. Anmälan kan göras elektroniskt och anonymt. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och anmälaren kan inte spåras.  

Du kan anmäla misstänkta överträdelser via länken nedan. Fyll i de obligatoriska delarna i anmälan och spara den. Efter att du har sparat anmälan får du en kod med hjälp av vilken du kan återvända till tjänsten och se om du fått några frågor. Du ser även status för handläggningen av din anmälan. Tre tjänstemän vid Trafikledsverket behandlar anmälan med absolut konfidentialitet. 

Anmälningskanalen är endast avsedd för anmälningar vid motiverade misstankar om överträdelser. I övriga fall (t.ex. skicket på vägar, banor och vattenleder) kan du använda våra andra respons- och kontaktkanaler.

Anmälan om misstänkta överträdelser kan göras här