Hoppa till innehåll

Kervo–Träskända

I området Kervo och Träskända har huvudbanan utvecklats ända sedan 2016. På den här sidan kan du bekanta dig närmare med de arbeten som genomförts inom projektet i Kervo.

Utförda arbeten i Kervo

I Kervo byggdes under 2016–2017 ett godstrafikspår från Nordsjöbanan till Sköldvikbanan. Detta gör det möjligt att smidigt korsa trafiken. Byggarbetet från Sköldvikbanan till direktbanan i Lahtis inleds 2026.

I Träskända har man byggt intensivt sedan 2017. Det mest betydande av dessa är det 5,5 kilometer långa tilläggsspåret mellan Ainola och Purola. Till näst byggs ett tilläggsspår till Ainola under åren 2021–2026, som förenas med den befintliga fyrspåriga spårsträckan.

I samband med tilläggsspåret mellan Ainola och Purola byggdes nya västra kantplattformar i både Träskända och Saunakallio enligt de nuvarande kraven och tillgänglighetsanvisningarna.

År 2024 färdigställs också nya hållplatser och plattformar som förbättrar tillgängligheten i Ainola. I Saunakallio, Träskända och Ainola har tillgängligheten i stationsomgivningarna förbättrats i sin helhet, bland annat genom tillgängliga förbindelser mellan plattformarna samt genom följeslagar- och anslutningsparkering.