Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Timo Kulmala

 • 040 542 7676

NTM-centralen i Södra Österbotten

ledande expert för väghållningen

Marko Kantanen

 • 050 351 2562

Beläggningsarbeten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2023

Vägprojekt Päällystystyöt Pågående Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten

Enligt uppgifterna just nu inleds sommarens 2023 beläggningsarbeten i NTM-centralen i Södra Österbottens område vecka 27, alltså första veckan i juli. I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten beläggs dryga 100 kilometer i de konkurrensutsatta entreprenaderna. Beläggningsentreprenörer är Asfalttikallio Oy och Peab Industri Oy.

År 2023 är sammanlagt cirka 14 miljoner euro reserverat för landsvägbeläggningar och vägmärkningar i vårt område. För lappningar av beläggningarna finns cirka 2,5 miljoner euro.  År 2022 användes cirka 16 miljoner euro för landsvägbeläggningar och vägmärkningar samt cirka 3 miljoner euro för lappningar. I vårt område är landsvägsnätet sammanlagt 8 607 kilometer, av vilket belagda vägar är 6 006 kilometer. Cirka 1100 kilometer av de bealgda vägarna är i dåligt skick. 

Beläggningsarbetets tidtabell preciseras under sommarens lopp och det kan också bli ändringar av objekten.

De mest betydande beläggningsobjekten sommaren 2023

 • Lappfjärd, Riksväg 8, Åsändan–Bäckliden, 21 kilometer 
 • Nykarleby, Riksväg 8, Ytterjeppo–Lövö, 20 kilometer 
 • Alavo, Stamväg 66, Asunmaa–Murroneva, 12 kilometer 

 Objekt som förbättras till grusvägar: 

 • Kannus, Landsväg 18057, Ainali - Mutkalampi 5,5 kilometer 
 • Etseri, Landsväg 17295, Sappiontie, 1 kilometer 

Gång- och cykelvägar:   

 • Ilmajoki: Marjoharju - Huissikylä, 4,8 kilometer 
 • Seinäjoki: Heikkilänmäki, 1,7 kilometer 
 • Alavo: Santerinlampi, 0,4 kilometer  
 • Karleby: gång- och cykelväg, 0,8 kilometer

Beläggningsarbetet stör trafiken en aning. På de livligast trafikerade vägarna strävar man efter att göra beläggningsarbetet med beaktande av rusningstider eller som nattarbete. et är dock frågan om en kortvarig störning och man hoppas att trafikanterna är tålmodiga och uppmärksamma i trafiken. På vägarbetsplatserna finns det också arbetare som rör sig till fots kring arbetsmaskinerna och man bör i synnerhet ta hänsyn till deras arbetssäkerhet.

Färdas tryggt vid vägarbeten, eftersom de också är arbetsplatser 

 • Kör sakta – för att trygga din och andras säkerhet 
 • Var beredd på avvikande trafikarrangemang 
 • Ha tålamod, tidvis köbildning kan inte undvikas 
 • Var beredd att stanna 
 • Följ trafikmärkena 

Följebilen

På livligt trafikerade beläggningsobjekt och med bara en körbana i bruk (bl.a. riks- och stamvägar) används följebil. Det är tryggare och tydligare att köra förbi vägbyggen då följebil används. Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskiner och arbetare. Följebilen hämtar bilköerna från spärrstängslet och leder bilarna förbi vägbygget. Då arbetsplatsområdet tar slut, kör följebilen undan och låter de övriga bilarna köra vidare. Följebilens ljustavla ger anvisningar till bilförarna. Vid vägbyggena sänks hastighetsbegränsningen, som ska följas så länge som trafikmärkena står kvar på platsen.