Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Timo Kulmala

 • 040 542 7676

NTM-centralen i Södra Österbotten

ledande expert för väghållningen

Marko Kantanen

 • 050 351 2562

Beläggningsarbeten i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 2024: Information om entreprenader och deras påverkan

Vägprojekt Päällystystyöt Pågående Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten för sommaren 2024 startar i maj. Rekordartat många vägar förbättras i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Cirka 400 kilometer väg får beläggning, vilket är tredubbelt jämfört med förra året. Entreprenaden omfattar också iståndsättning av gång- och cykelvägar samt grusvägar som är i dåligt skick. Finansieringen gör det också möjligt att reparera objekt i det lägre vägnätet. Beläggningsentreprenörerna är Peab Industri Oy och Asfalttikallio Oy.

År 2024 finns 41,5 miljoner euro tillgängligt för reparation av det belagda vägnätet i de österbottniska landskapen. Finansieringsnivån är mycket högre än de senaste åren. Detta beror på reparationsskuldpaketet som har beviljats av riksdagen, i vilket 32,9 miljoner euro beviljades till NTM-centralen i Södra Österbottens område. 

De flesta beläggningsobjekten finns i huvudvägnätet, dvs. på riks- och stamvägarna. Finansieringen gör det också möjligt att reparera objekt i det lägre vägnätet. Utöver detta beläggs också cirka åtta kilometer gång- och cykelväg och 12 kilometer belagda vägar som är i dåligt skick förbättras genom att ändra dem till grusvägar.  

Landsvägsnätet i vårt område är sammanlagt 8 600 kilometer, av vilket cirka 6 000 kilometer är belagda vägar.  

De mest betydande beläggningsobjekten 

 • Riksväg 3, Yli-Koskue–Koskue, Kurikka, 15,6 kilometer 
 • Riksväg 16, Lappo–Alajärvi, 41 kilometer 
 • Stamväg 63, Viitasalo–Toholampi, 17,5 kilometer 
   

 Objekt som förbättras till grusvägar: 

 • Landsväg 17661, Aitasaari, Alajärvi, 6,8 kilometer  
 • Landsväg 17189, Kyrösneva–Koivuneva, Seinäjoki 2,6 kilometer 

Gång- och cykelvägar:   

 • Härmän kuntokeskus, Kauhava, 1,7 kilometer 
 • Larsmo–Öja, Karleby, 4,6 kilometer  

Beläggningsarbetet stör trafiken en aning. På de livligast trafikerade vägarna strävar man efter att göra beläggningsarbetet med beaktande av rusningstider eller som nattarbete. et är dock frågan om en kortvarig störning och man hoppas att trafikanterna är tålmodiga och uppmärksamma i trafiken. På vägarbetsplatserna finns det också arbetare som rör sig till fots kring arbetsmaskinerna och man bör i synnerhet ta hänsyn till deras arbetssäkerhet.

Färdas tryggt vid vägarbeten, eftersom de också är arbetsplatser 

 • Kör sakta – för att trygga din och andras säkerhet 
 • Var beredd på avvikande trafikarrangemang 
 • Ha tålamod, tidvis köbildning kan inte undvikas 
 • Var beredd att stanna 
 • Följ trafikmärkena 

Följebilen

På livligt trafikerade beläggningsobjekt och med bara en körbana i bruk (bl.a. riks- och stamvägar) används följebil. Det är tryggare och tydligare att köra förbi vägbyggen då följebil används. Följebilen säkerställer också att hastighetsbegränsningarna följs vid arbetsmaskiner och arbetare. Följebilen hämtar bilköerna från spärrstängslet och leder bilarna förbi vägbygget. Då arbetsplatsområdet tar slut, kör följebilen undan och låter de övriga bilarna köra vidare. Följebilens ljustavla ger anvisningar till bilförarna. Vid vägbyggena sänks hastighetsbegränsningen, som ska följas så länge som trafikmärkena står kvar på platsen.