Hoppa till innehåll

Utbildningsmaterial

Trafikledsverket har förberett material om plankorsningar och risker som gäller dem för årliga kompetensutbildningar för yrkesbilister. Ladda ner materialet till ditt bruk på denna sida.

I plankorsningar korsas en väg eller en trafikled för lätt trafik och en järnväg i samma plan. På statens bannät finns det cirka 2 500 plankorsningar, på stambanor och bibanor. Plankorsningarna utgör för närvarande den tydligaste risken på järnvägarna. Säkerhetsrisken gäller inte endast väganvändare utan också järnvägstrafikens användare och därigenom tågresenärerna. Riskerna ökar när ett tungt och långsamtgående fordon korsar plankorsningen.

Trafikledsverket har förberett material om plankorsningar och risker som gäller dem för årliga kompetensutbildningar för yrkesbilister. I slutet av materialet ges råd om att hur yrkesbilister kan minska olyckor och olyckstillbud med sitt eget agerande.

Materialet uppdateras en gång om året.

Plankorsningar och plankorsningssäkerhet på statens bannät – Kompetensutbildning för yrkesbilister

Materialet uppdaterats den 26 februari 2024 

PDF-filen

PowerPoint-filen (kan bearbetas)