Hoppa till innehåll

Arbetsfördelningen inom banunderhållet

Den regionala verksamheten indelas i regionerna södra, östra, västra och norra Finland.

För varje område har järnvägsdisponenter utnämnts.  Till järnvägsdisponenternas arbetsbeskrivning hör

  • övervakning av underhållsarbeten och byggarbeten,
  • tillståndsärenden i anslutning till förvaltningen av bannätet samt beredning av avtal om placering
  • markanvändningsärenden samt
  • beredning av konkurrensutsättning av arbeten.

Regioncheferna ansvarar för förvaltningen, underhållet och byggandet av bannätet och tjänstemännen ansvarar för avtalen om Trafikledsverkets fastigheter och markområden.

Den regionala verksamheten omfattar den regionala trafikplaneringen. Kontakta trafikplanerarna om du planerar arbeten som påverkar järnvägstrafiken.

Se de regionala kontaktuppgifterna på undersidorna.

Områden och terminaler för råvirkeslastning i bannätet

Underhållet av och avtalen om lastningsplatser för råvirke i bannätet har centraliserats på riksnivå. Kontaktpersoner:

Kimmo Tiainen, Trafikledsverket
Underhålls- och avtalsärenden, säkerhetsuppgifter
tfn 029 534 3343

Vi ber er skicka förfrågningar, förfrågningar och respons gällande underhållet av bannätets lastningsplatser för råvirke per e-post till adressen [email protected]