Hoppa till innehåll

Underhåll av kollektivtrafikens hållplatser

Materialet för kollektivtrafikens hållplatser är en heltäckande beskrivning av hållplatserna i landsvägs- och gatunätet. Dessutom ingår så kallade hållplatser utanför väggeometrin, till exempel på hotellgårdar. De behöriga myndigheterna, såsom HRT, Föli, NTM-centralerna och kommunerna ansvarar för underhållet av materialet.

Hållplatsmaterialet utnyttjas bland annat för det riksomfattande biljett- och avgiftssystemet, trafiktillståndssystemen och ruttplaneringstjänster. Dessutom kan privatpersoner utnyttja till exempel tillgänglighetsuppgifter om hållplatserna när de väljer rutt.

Kollektivtrafikens hållplatsmaterial är tillgängligt i detta avsnitt, som är avsett för användare av informationen i Digiroad.

Uppdatera hållplatsmaterial

Hållplatsmaterialet underhålls i Digiroad-underhållstjänsten.

Vi rekommenderar att du använder Firefox Mozilla eller Google Chrome när du uppdaterar hållplatsinformationen. Internet Explorer rekommenderas inte, eftersom programmet inte alltid sparar ändringar och kan fungera långsamt i tjänsten. 

Om du har ett stort antal hållplatsuppgifter att uppdatera kan du skicka dem direkt till Digiroad-operatören på adressen [email protected] i csv-format. På så sätt kan operatören utföra en masskörning.

För både kommunerna och NTM-centralerna har separata uppdateringsanvisningar gjorts. De finns i nedre kanten av sidan.