Hoppa till innehåll
Sv 68 Pedersöre: Vad, varför, hur?
 • Projektet var beläget i Pedersöre kommun och en del av stamväg 68 från Nordanvägens anslutning till riksväg 8. Stamväg 68 som leder till Jakobstad förbättrades genom att en järnvägsbro inklusive vägregleringar byggdes vid Kållby norr om den tidigare bron. Den planskilda anslutningen som korsar stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö förbättrades. Dessutom byggdes en ny viadukt vid Holmvägen samt gatuförbindelser. 

   

   

 • Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet. Företagen i Jakobstads hamn och närområdet har 2 000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen fungerar smidigt. Stamväg 68 är en väg med en körbana, och anslutningen från sidovägar till huvudvägen hade upplevts som problematisk med tanke på smidigheten i trafiken.  

 • Målet för projektet var att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den industri som verkar inom stamvägens influensområde, i hamnen och på hamnområdet samt att möjliggöra utvecklingen av markanvändningen längs vägen.

 • Entreprenaden konkurrensutsattes våren 2021. Som resultat av konkurrensutsättningen valdes Skanska Infra Oy till entreprenör i juli. Projektets detaljer behandlades tillsammans med entreprenören i utvecklingsfasen som inleddes i augusti. I slutet av september började träd avlägsnas och byggarbetet inleddes i oktober 2021. Projektet slutfördes i oktober 2022.


 • Projektets totala kostnader var 10,7 miljoner euro. Kostnaderna för Edsevö var 5,5 miljoner euro och för Kållby 5,2 miljoner euro. 

 • Entreprenaden genomfördes enligt modellen Planera och genomför, som inkluderar
  en utvecklingsfas, byggplaneringen och byggarbetet.

  Entreprenaden bestod av två fullmaktsprojekt som hade kombinerats av tekniska och ekonomiska skäl och som genomfördes med ett entreprenadavtal:

  1. Sv 68 och rv 8 förbättring i Edsevö, Pedersöre (fullmaktsprojekt 1)
  2. Sv 68 förbättring genom att en ny överfartsbro byggs i Kållby, Pedersöre (fullmaktsprojekt 2)

   

 • Den tidigare järnvägsbron var i dåligt skick och hade konstaterats vara otillräcklig på grund av kommande öppnings- och spårreserveringar samt säkerhetsbestämmelser. Dessutom var den smala bron inte säker för fotgängare och cyklister.