Hoppa till innehåll
Sv 68 Pedersöre: Vad, varför, hur?
 • Projektet är beläget i Pedersöre kommun och är en del av stamväg 68 från Nordanvägens anslutning till riksväg 8. Stamväg 68 som leder till Jakobstad förbättras genom att en järnvägsbro inklusive vägregleringar byggs vid Kållby norr om den nuvarande bron. Den planskilda anslutningen som korsar stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö förbättras. Dessutom byggs en ny viadukt vid Holmvägen samt gatuförbindelser. 

   

   

 • Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet. Företagen i Jakobstads hamn och närområdet har 2 000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen fungerar smidigt. Stamväg 68 är en väg med en körbana, och anslutningen från sidovägar till huvudvägen har upplevts som problematisk med tanke på smidigheten i trafiken.  

 • Målet för projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den industri som verkar inom stamvägens influensområde, i hamnen och på hamnområdet samt att möjliggöra utvecklingen av markanvändningen längs vägen.

 • Entreprenaden konkurrensutsattes våren 2021. Som resultat av konkurrensutsättningen valdes Skanska Infra Oy till entreprenör i juli. Projektets detaljer behandlades tillsammans med entreprenören i utvecklingsfasen som inleddes i augusti. I slutet av september började träd avlägsnas och byggarbetet kan inledas i oktober 2021. Projektet slutförs i oktober 2022.


 • Projektets totala kostnader är 10,7 miljoner euro. Kostnaderna för Edsevö är 5,5 miljoner euro och för Kållby 5,2 miljoner euro. 

 • Entreprenaden genomförs enligt modellen Planera och genomför, som inkluderar
  en utvecklingsfas, byggplaneringen och byggarbetet.

  Entreprenaden består av två fullmaktsprojekt som har kombinerats av tekniska och ekonomiska skäl
  och som genomförs med ett entreprenadavtal:

  1. Sv 68 och rv 8 förbättring i Edsevö, Pedersöre (fullmaktsprojekt 1)
  2. Sv 68 förbättring genom att en ny överfartsbro byggs i Kållby, Pedersöre (fullmaktsprojekt 2)

   

 • Den nuvarande järnvägsbron är i dåligt skick och har konstaterats vara otillräcklig på grund av kommande öppnings- och spårreserveringar samt säkerhetsbestämmelser. Dessutom är den smala bron i nuläget inte säker för fotgängare och cyklister. Gång- och cykelleden har markerats så att den går förbi broplatsen via Kållby centrum.