Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo på lätt svenska

Banprojekt Pågående Egentliga Finland

Det här är en sida på lätt svenska om banprojektet Kuppis–Åbo. Här finns information om byggnadsarbetet och konsekvenserna det har för rörligheten. 
Byggnadsarbetet inleddes i mars 2021 och blir klart 2026. 

Banprojektet Kuppis–Åbo är Trafikledsverkets projekt. Projektet förbättrar säkerheten och tillgängligheten på passagerarplattformarna på Åbo järnvägsstation. Det byggs också ett dubbelspår mellan stationerna i Kuppis och Åbo.  
 

Järnvägen från Kuppis till Åbo 


Det har funnits ett järnvägsspår från Kuppis station till Åbo järnvägsstation. Det finns 3 broar på järnvägen mellan stationerna: Järnvägsbron över Aura å,  Nummis underfartsbro och Uraputki underfart.

Järnvägsspåret och järnvägsbron över Aura å och Nummis undefarts bro är i dåligt skick. De ska rivas och nya ska byggas. Mellan Kuppis och Åbo byggs också ett nytt järnvägsspår. 
 

Åbo järnvägsstation


Passagerarplattformarna på Åbo järnvägsstation ska flyttas. 
De nya plattformarna byggs på den del av bangården som är vid Formansgatan och Brahegatan. 
De nya plattformarna är tillgängliga. Från Logomobron byggs hissar och trappor till passagerarplattformarna. 
 

Kartan om banprojektet Kuppis-Åbo, huvudpunkter i byggandet, projektområde 2021-2026

 

 

På kartan över projektområdet finns de byggobjekt som är viktigast ur stadsbornas och tågpassagerarnas synvinkel. Dessa är: Järnvägsavsnittet mellan stationerna i Kuppis och Åbo, Nummis underfartsbro, järnvägsbron över Aura å och Åbo bangård. 


Konsekvenser för trafiken
 

Tågtrafiken från Helsingfors till Åbo

  • Järnvägen från Helsingfors till Åbo går via Kuppis. 
  • Medan byggnadsarbetet pågår är Kuppis ändhållplats för tågen från Helsingfors. 
  • Tågen kan åka till Åbo järnvägsstation igen i december 2024. 

Tågen från Tammerfors till Åbo går normalt under hela byggnadsprojektet. 

Fotgängare, cyklister, bilister 

Byggnadsarbetet orsakar förändringar för fotgängare, cyklister och bilister. Vi informerar om trafikarrangemangen på projektets webbplats. Sidorna om trafikarrangemangen finns tills vidare inte på lätt svenska. 

Länk: Information om trafikarrangemang i samband med banprojektet Kuppis–Åbo (inte på lätt svenska)

Byggtid och kostnader

  • Byggarbetet pågår 2021–2026. 
  • Projektets budget är 172 miljoner euro. 
  • Trafikledsverket och Åbo stad står vardera för hälften av kostnaderna. 
  • EU har gett sammanlagt 28,1 miljoner euro i stöd för planeringen av projektet och byggandet.

Mer information om projektet

Sidan om projektet hittar man på adressen vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo (inte på lätt svenska)

Vi informerar också om hur byggarbetet går på projektets Facebook-sida: facebook.com/KupittaaTurkuratahank

EU:s stjärnflagga och texten: Medfinansierat av Europeiska unionen.