Hoppa till innehåll

Åbo-Nystad och Reso-Nådendal ombyggnad

Banprojekt Under planering Egentliga Finland

Ombyggnad av järnvägen och plankorsningarna planeras mellan Åbo och Nystad. Ett enspårigt, 65 kilometer långt banavsnitt för godstrafik mellan Åbo och Nystad går igenom området Åbo, Reso, Masku, Nousis, Virmo, Vemo och Nystad. På banavsnittet mellan Reso och Nådendal planeras förutom plankorsningar och ombyggnad även elektrifiering av banan.

Stoppskylt vid en plankorsning

Basinformation om projektet


Ladda ner projektkort (pdf)
Tidsplan
05/2022 - 06/2023
Partners
MP Infra Oy, Arkos Oy, Ratantti
Kostnader
4,5 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål
  • Bannätets och trafikanternas säkerhet förbättras. 
  • Man säkerställer att trafiken löper smidigt även i framtiden.
  • Elektrifieringen av banavsnittet mellan Reso och Nådendal minskar trafikens klimatkonsekvenser och förbättrar spårtrafikens konkurrenskraft.
  • Banans stabilitet förbättras..​

Projektets bakgrund

Det finns 110 plankorsningar på banavsnittet, varav 21 är försedda med varningsanordningar. På banavsnittet finns flera mjuka områden. På banavsnittet mellan Reso och Nådendal planeras förutom plankorsningar och modernisering även elektrifiering av banan.  På det sex kilometer långa enspåriga banavsnittet för godstrafik finns sex plankorsningar och sju mjuka områden.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan ratasuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään ja esitetään muun muassa radan päällysrakenteen korjaamista, yksittäisten taitorakenteiden, kuten rumpujen ja siltojen korjaamista ja uusimista sekä raiteen kuivatuksen tarkastamista. Tasoristeyksiä poistetaan ja parannetaan ja Raision ja Naantalin välinen rataosuus esitetään sähköistettävän.  
Säilytettäviin tasoristeyksiin harkitaan valovaroituslaitteet. Pehmeikköalueilla radan stabiliteettia parannetaan ensisijaisesti vastapenkereillä. Lisäksi selvitetään rataosuuden mahdollista nopeuden nostoa.

Elektrifierat spår mitt i fält, plankorsning trafikskylt i förgrunden

Målet är att förbättra säkerheten

Målet med projektet är att förbättra bannätets och trafikanternas säkerhet. Genom reparationer av banan upprätthålls trafikens funktionalitet och tillgänglighet med förbindelser mellan områdena. Man ser också till att de internationella förbindelserna fungerar. Elektrifieringen av banavsnittet minskar trafikens klimatkonsekvenser och förbättrar spårtrafikens konkurrenskraft.

I projektet repareras banavsnittets beläggningskonstruktion som nått slutet av sin livscykel samt enskilda konstkonstruktioner, såsom trummor och broar, och dränering ombesörjs. Elektrifiering byggs på banan mellan Reso och Nådendal. Plankorsningar avlägsnas och moderniseras. För plankorsningar som bevaras övervägs ljusvarningsanordningar. I de mjuka områdena förbättras banans stabilitet i första hand med motvallar. En eventuell höjning av hastigheten på banavsnittet utreds.

Tidtabell

Projektets järnvägsplaner färdigställs i juni 2023. Ombyggnadsåtgärderna kan genomföras åren 2023–2025.

Kostnader

Kostnaderna för järnvägsplaneringen uppgår till cirka 4,5 miljoner euro.

I investeringsprogrammet föreslås 70 miljoner euro i finansiering för ombyggnad av banan Åbo-Nystad och 11 miljoner euro för ombyggnad och elektrifiering av banan Reso-Nådendal, varav elektrifieringens andel är nå-got under en miljon euro. Finansieringsbeslutet har ännu inte fattats.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.

Mera information

Innehållspublicerare