Hoppa till innehåll

Underhåll av plattformsområden

Järnvägsstationernas plattformsområden hålls i sådant skick att de återspeglar trivsel och säkerhet. Särskild uppmärksamhet fästs vid fel eller förhållanden som äventyrar passagerarnas säkerhet.

Vad ingår i plattformsområdenas underhåll?

I plattformsområdenas underhåll ingår snöröjning, sophämtning och skötsel av grönområden.  Vid underhåll av plattformsområden tas hänsyn till reguljär passagerartrafik och passagerarsäkerhet. Av säkerhetsskäl får snöröjning inte utföras med större maskiner medan tågtrafiken är i gång, på livliga stationer betyder det att arbetet utförs under några timmar på natten.

I Södra Finland sköts plattformsområdena av RTH och Infraroad och i övriga områden av spåroperatörerna. Mellan Norra Haga, Vandaforsen och Lejle är stationerna på stadens ansvar, med undantag för flygplatsstationen, som är på Trafikledsverkets ansvar.

Åtgärder under pandemin

Det är Trafikledsverkets ansvar att säkerställa att kunderna kan hålla
tillräckligt avstånd, rengöra sina händer och har tillgång till instruktioner. Handspritsautomater används för att underlätta handhygienen på Trafikledsverkets stationer och plattformsområden. THL och andra hälsovårdsmyndigheter rekommenderar att passagerarna bär masker.

Vår Hygien- och säkerhetsavståndsplan omfattar Trafikledsverkets pandemiarrangemang för att upprätthålla hygiennivån och säkerhetsavstånden vid järnvägsstationer och järnvägsstationernas plattformsområden, och gäller alla järnvägsstationer och plattformsområden som förvaltas av Trafikledsverket.

Flera ansvarstagare

Underhåll av stationsbyggnaden, gångbanor som leder till stationen och plattformarna ligger på flera parters ansvar. Plattformsområdena är på Trafikledsverkets ansvar, stationsbyggnaden på VR:s eller Trafikledsverkets ansvar och gångbanorna på kommunens eller Trafikledsverkets ansvar.

Ge respons

Har du respons om plattformsområdena? Du kan kontakta vår kundtjänst via telefon, +358 295 020 600 (mån.–fre. 9–15) eller skriftligen med responsformuläret. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.