Hoppa till innehåll
Frågor och svar
 • Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron är de största enskilda byggobjekten i projekthelheten. 

  På projektområdet blir trafiken dessutom säkrare och smidigare genom att landsväg 180 och anslutningsarrangemangen förbättras med beaktande av såväl bilister, fotgängare som cyklister. I projektet ingår bland annat byggandet av två underfarter för fotgängare och cyklister – Ljusudda och Ekbacka underfarter – samt Fiskeriskolans viadukt. I projektet byggs dessutom bullerskydd för att öka boendetrivseln.

 • Landsväg 180, Skärgårdsvägen, är den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård och därför har Rävsundsbron och Hessundsbron en stor betydelse för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Båda broarna når snart slutet av sin livslängd.

  Rävsundsbron är i dåligt skick och övervakas kontinuerligt. Det är inte värt att reparera bron, eftersom det skulle bli dyrare än att bygga en ny bro. Dessutom skulle reparationen av den gamla bron orsaka långvariga trafikstörningar. Den gamla bron kommer att nå slutet av sin livslängd cirka 2025. Man har redan nu infört hastighetsbegränsningar och andra begränsningar på bron för att trygga trafiken tills den nya bron färdigställts.

  Den ena bågen på Hessundsbron byggdes 1937 och den andra blev färdig 1967, då brodäcket och stöden ovanför bågen förnyades. Brons bärighet räcker inte till för HCT-transporter* och om bron inte förnyas på samma gång som Rävsundsbron, kan man inte tillåta tunga HCT-långtradare på Skärgårdsvägen ens efter att projektet med Rävsundsbron slutförts. Därför anser man att den bästa lösningen för att trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård är att förnya broarna inom ramen för ett och samma projekt.

  *HTC är en förkortning av High Capacity Transport. Det är en internationellt vedertagen term för längre eller tyngre kombinationer av vägtransporter, som dock inte betraktas som specialtransporter. Källa: Traficom

 • Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas och gör trafiken säkrare och smidigare. Dessutom förbättras boendetrivseln.

 • Projektet gagnar invånarna och sommargästerna i Pargas och Åbolands skärgård, Pargas stad samt den lokala industrin och andra lokala företag. Skärgårdsvägen betjänar också turismen, så även turisterna – vare sig de rör sig med bil, cykel eller till fots – drar nytta av de nya broarna och de andra förbättringarna på landsväg 180.

 • Även Hessundsbron håller på att nå slutet av sin livslängd. Brons bärighet räcker inte till för industrins HCT-transporter. Om bron inte förnyas på samma gång som Rävsundsbron, kan man inte tillåta tunga HCT-långtradare på Skärgårdsvägen ens efter att Rävsundsbron har förnyats. Därför anser man att den bästa lösningen för att trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård är att förnya broarna inom ramen för ett och samma projekt.

 • En alliansentreprenad är en form av byggprojekt som baserar sig på ett gemensamt avtal mellan de centrala aktörerna, där parterna gemensamt ansvarar för utvecklingen, planeringen och byggandet via en gemensam organisation. I modellen delar aktörerna entreprenadens möjligheter och risker samt strävar efter ett så nära samarbete som möjligt och ett öppet informationsflöde.

  Enligt Trafikledsverkets erfarenhet fungerar alliansmodellen bra i genomförandet av tekniskt utmanande projekt. Modellen går ut på tätt samarbete mellan projektets olika parter, vilket möjliggör smidigt avancemang, innovativa lösningar och kostnadsbesparingar.

 • Vi berättar närmare om trafikarrangemangen när planeringen av projektet har kommit så långt att vi kan göra en bindande bedömning av trafikarrangemangen. Målet är dock att bevara landsvägsförbindelsen även under byggtiden.

 • Trafikledsverket ansvarar för projektet och de totala kostnaderna uppgår till 128 miljoner euro.