Hoppa till innehåll

Broarbeten i de österbottniska landskapen 2023

Vägprojekt Pågående Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten

På NTM-centralen i Södra Österbottens område förnyas i år en bro och fem rörbroar byts ut till nya. Det viktigaste förnyelseobjektet är bron Yli-Lestin silta i Yli-Lesti by i Lestijärvi. 

Dessutom slutförs byggarbetet på broarna vid Hundholmen och Storbron som inleddes i fjol.  

På sommaren utförs också mindre reparationer av brokonstruktioner och olika underhållsarbeten på broarna.

I de österbottniska landskapen finns 88 broar i dåligt skick och 52 viktbegränsade broar. Det finns dock ett så stort behov av broreparationer som grundar sig på skicket att finansieringen inte räcker till för att förnya eller reparera viktbegränsade broar. Problem som ansluter sig till brons bärkraft är inte samma som brons skick, dvs. bron kan vara i gott skick, men tillåter inte stor belastning. 

Reparationsobjekt prioriteras bland annat enligt hur brådskande arbetet är, objektet betydelse för trafiken och den tillgängliga finansieringen. 

År 2023 används cirka 4 miljoner euro till att planera, bygga och reparera broar i vårt område.

Broar som ska repareras och förnyas:

  • Yli-Lestin silta, stamväg 58, Lestijärvi
  • Viitalan silta, landsväg 17079, Bötom (rörbro)
  • Sarvikanluoman silta, landsväg 664, Storå (rörbro)
  • Palasbäcksbro, landsväg 17921, Nykarleby (rörbro)
  • Lintunevan silta, landsväg 685, Kurikka (rörbro)
  • Salmiahon silta, landsväg 17898, Evijärvi (rörbro)

Rörbro betyder att det gamla röret ersätts med ett nytt. Olägenheterna för trafiken pågår från några få dagar till en vecka och under tiden styrs trafiken via en omväg eller så uppges omvägen med en skylt. Bytesarbetet blir färdigt under 2023.

Yli-Lestin silta (Isosilta) i Lestijärvi förnyas på grund av att den är i dåligt skick (bild). Den nya bron byggs på samma plats som den gamla. Under tiden som byggarbetet pågår görs en tillfällig omväg på den västra sidan av bron för att styra trafiken runt arbetsplatsen. Byggarbetet inleddes i maj 2023 och det blir färdigt i oktober.

Aktuellt 

Aktuell information om vägarbeten och störningar i vägtrafiken finns i tjänsten Trafikläget https://liikennetilanne.fintraffic.fi/pulssi/ 

Siltatöistä tiedotetaan myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sosiaalisen median kanavissa.  

Instagram: epelykeskus 
X: @EPELYkeskus 
Facebook: EPELYkeskus 

Mer information om broarna