Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikverket

PROJEKTCHEF

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • seppo.paukkeri(at)trafikverket.fi

Helsingfors hamn Ab

PROJEKTCHEF

Sanna Supponen

  • 040 801 4705
  • sanna.suppinen(at)portofhelsinki.fi

Aktuellt

6.4.2021 Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng fortsätter efter vinteruppehållet

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng fortsätter efter vinteruppehållet den 6 april 2021.

Under projektets sista arbetsperiod genomförs den kvarvarande fjärdedelen av muddringarna. I fråga om sprängningar återstår nästan hälften av arbetet, 45 procent. Under hela projektet muddras cirka 1,0 milj. m3 jordmaterial och det uppstår cirka 0,8 milj. m3 sprängsten.

– I år utförs arbete fortfarande i hamnområdet. Sprängningsarbetet i farleden inleds vid Svarta Hästen, och därifrån kommer vi i takt med att våren och sommaren framskrider förflytta oss söderut, berättar Jani Vyyryläinen vid entreprenören Terramare.

Muddermassorna som inte lämpar sig för återvinning transporteras med pråm till Nordsjö havsdeponeringsområde som ligger ute i öppna havet. Sprängmassorna som uppstår vid undervattensbrytningarna transporteras vattenvägen till Ärtholmens inlopp var de utnyttjas i havsfyllnadsarbetena som behövs för att bygga bostadsområdet.

Undvik att gena över hamnbassängen

Fördjupningsarbetet sker mitt i den livliga fartygstrafiken och därför fästs särskild uppmärksamhet vid samordningen av arbetet och fartygstrafiken. Enligt Trafikledsverkets projektchef Seppo Paukkeri ska även småbåtsförare iaktta särskild försiktighet när de rör sig i närheten av Nordsjö farled och hamn.

– Vi önskar att båtförare och andra som rör sig på vattnet håller ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter till arbetsmaskinerna. På så sätt kan vi säkerställa säkerheten på arbetsplatsen även för utomstående. Man bör också undvika att gena över hamnbassängen på grund av borrningar och sprängningar i området, preciserar Paukkeri.

Den nya djupare farleden tas i bruk i slutet av 2021.

Arbetsplatser och farledsnätet 2021 på kartan.

Publikevenemang på Facebook Live 18.5.2020 kl. 17-18

Det offentliga evenemanget för projektet "Fördjupning av Nordsjöleden och hamnbassängen” kommer att hållas som en Facebook Live-sändning den 18 maj 2020 kl. 17-18. Evenemanget ordnas på finska, men frågor kan också ställas på svenska under chatten.

Här kommer du till projektets Facebook-sida

I karttjänsten kan du följa hur arbetsmaskinerna rör sig och lämna respons

Med hjälp av karttjänsten ser du vad som händer i farleden och på arbetsställena. Med hjälp av tjänsten är det lätt för till exempel båtförare att följa hur arbetsmaskinerna rör sig. På kartan ser du arbetsställena, entreprenad-, muddrings- och deponeringsområdena samt undantagsarrangemang under arbetet, såsom avlägsnade sjömärken (säkerhetsanordningar). Via karttjänsten kan du också lämna respons.

Här kommer du till Karttjänsten

Miljökonsekvenserna följs upp med många olika metoder

Miljökontrollerna inom projektet för att fördjupa Nordsjöleden och hamnbassängen genomförs av Luode Consulting Oy som är expert på vattenkvalitet och mätteknik. Miljökontrollerna har en viktig roll i uppföljningen av miljöns tillstånd under och efter projektet. 

I början av maj färdigställdes förhandskontrollerna med vilka man utredde miljöns nuvarande tillstånd innan muddringen inleds. I strandområdet gjordes bland annat undersökningar av livsmiljöer och lekområden som utreder fiskarnas levnadsförhållanden. Av sedimentproven som tagits från bottnen vid havsdeponeringsområdet ute i öppna havet och i dess närhet gjordes en laboratorieanalys av halterna av skadliga ämnen och tungmetaller.

- Skadliga ämnen analyseras också med hjälp av musselprover. De mäter särskilt halterna av TBT, ämnet för förebyggande av organismer, som förbjöds för mer än 10 år sedan. Från det befintliga deponeringsområdet och dess närhet har man också tagit prov på bottenfaunan utifrån vilka vi får veta vilka olika arter och hurdana mängder bottendjur som lever i projektområdet för närvarande, berättar Antti Lindfors Luode Consulting Oy.

När muddringarna kommer igång inleds kontrollerna som pågår under arbetet och som bland annat omfattar uppföljning av grumligheten i vattnet i omgivningen. Grumligheten följs upp med optisk genomströmningsutrustning både från vattnets ytskikt och från olika djup. Satellit- och drönarbilder används också som hjälp. Dessutom tas biologiska och kemiska vattenprov med jämna mellanrum från projektområdet. Alltid när man rör sig i området håller man ett öga på bland annat nedskräpning.
Miljökontrollerna kommer att fortsätta även 

Projektets Facebook-sida har öppnat

Nu kan du följa projektet även på Facebook (endast på finska). Här kommer du till projektets Facebook-sida. Vi informerar om aktuella frågor inom projektet och bland annat om undantagsarrangemang i trafiken både på Facebook och på den här webbsidan. 

Marknadsinfomöte om kommande byggarbeten ordnades i Helsingfors hamn 11.12.2019

Trafikledsverket, Helsingfors hamn Ab och Helsingfors stad ordnade ett gemensamt marknadsinfomöte för entreprenörer i branschen. På mötet presenterades kommande byggprojekt i anslutning till fördjupningen av Nordsjöleden och Nordsjö hamn samt till havsområdet utanför östra sidan av Ärtholmen. Avsikten är att byggentreprenaderna konkurrensutsätts under vintern och arbetena inleds i början av sommaren 2020. Mer info om byggarbetenas innehåll i presentationerna (på engelska).