Hoppa till innehåll

Byggandets påverkan på farleden

Utgivningsdatum 22.9.2023 16.19

Byggandet påverkar farleden vid området på följande sätt:

Farledet vid Rävsundsbron

Leden Vapparn-Harvarö vid Rävsundsbron stängs för tiden 2.10.2023–31.12.2025. Stängningen av farleden upphör när den nya Rävsundsbron har öppnats för trafik och arbetsbron kan rivas.

Farledet vid Hessundsbron

Farleden vid Hessundsbron, stängs helt från och med 23.10.2023. Stängningen pågår fram till slutet av april 2024 och Hessundsleden öppnas 1.5.2024.

Farledet vid Kustösundsbron

Farleden är öppen vid Kustösundsbron från 1 maj till 30 september 2023. Det finns en 4,5 meter hög och 10 meter bred passage mätt från medelvattennivån avsedd för vattentrafiken. Farleden kan tillfälligt stängas utanför nämnda tider.