Hoppa till innehåll

Keitele kanal: Kapeenkoski kanal

Kymmene älvs vattendrag
rutten Jyväskylä-Suolahti
Sjökort: K330

Tillåtna fartygsmått
110,0 x 11,8 x 2,4 x 8,0 (på rutten 5,5) [m]
(längd x bredd x djupgående x höjd)

Förtöjning: Tre flytande pollare på västra sidan av slusskammaren, en på östra sidan. Hängande rep i slusskanterna.
Service: Eldplatser i närheten av väntbryggorna i övre och nedre kanalen
Nivåskillnad mellan vattenytorna: 2,70–3,00 m

Kanalen förenar Kuhnamojärvi och Vatianjärvi. Den cirka 300 m långa kanalen byggdes 1990–93. Självbetjäningssluss med fjärrövervakning och möjlighet till fjärrmanövrering från Paatela.

När man kommer nerifrån finns startsnöret för självbetjäningen och anvisningar till höger på väntbryggan, likaså när man kommer uppifrån. Efter att du startat självbetjäningen ska du följa anvisningarna och ljusskyltarna på informationstavlan.

Obs! Vatten som rinner ut från forsarna under kanalen orsakar tvärgående flöde som man måste se upp för.
 

Kanalens kontaktuppgifter

Tfn 0295 34 4151 (Paatela centralkontrollrum)

Kanal med självbetjäning.

Öppettider 2024

Obs. Undantag från öppettider ovanför kanalsidan.

Maj: klockan 7–21 (se kanalens öppningsdatum på sidan Kanalernas och broarnas öppettider)
Juni: klockan 7–24
Juli: klockan 7–24
Augusti: klockan 7–24
September: klockan 7–18
Oktober: måndag och tisdag stängt, övriga dagar klockan 7–17