Ge respons om statens vägar, banverk och vattenvägar.

I responskanalen kan du ge respons, ställa frågor, ge förbättringsförslag och anmäla ärenden som gäller statliga vägar, järnvägar och farleder. Vi behandlar ärendena under vardagar.

Till responskanalen

I frågor som gäller gatunätet, kan du kontakta kommunens kundtjänst eller feedbackkanal.

Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken kan göras till Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lokal- eller mobilsamtalsavgift, 24 h/dygn).

I nödsituationer ring 112. I brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats.

Ge respons om farleder

Rapportera saknade sjömärken tel. 0800-181818 eller via responskanalen

Läs också

Ofta ställda frågor om landsvägar och trafik

Ofta ställda frågor om järnvägar

Ofta ställda frågor om sjöfarten