Hoppa till innehåll

Ge respons om statens vägar, banverk och vattenvägar

I frågor som gäller gatunätet, kan du kontakta kommunens kundtjänst eller feedbackkanal.

I responskanalen kan du ge respons, ställa frågor, ge förbättringsförslag och anmäla ärenden som gäller statliga vägar, järnvägar och farleder. Vi behandlar ärendena under vardagar.

Till responskanalen (Palauteväylä)

Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken

Kontakta Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lokal- eller mobilsamtalsavgift, 24 h/dygn).

I nödsituationer ring 112. I brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats.

Ge respons om farleder

Rapportera saknade sjömärken tel. 0800-181818 eller via responskanalen

Läs också

Ofta ställda frågor om landsvägar och trafik

Ofta ställda frågor om järnvägar

Ofta ställda frågor om sjöfarten