Ta kontakt

I responskanalen kan du ge respons, ställa frågor, ge förbättringsförslag och anmäla ärenden som gäller vägar, järnvägar och farleder. Vi behandlar ärendena under vardagar.

Till responskanalen

Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken kan göras till Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (lokal- eller mobilsamtalsavgift, 24 h/dygn).

Läs också

Ofta ställda frågor om landsvägar och trafik

Ofta ställda frågor om järnvägar

Ofta ställda frågor om sjöfarten