Hoppa till innehåll

Ge respons om statens vägar, bannät och vattenvägar

I frågor som gäller gatunätet, kan du kontakta kommunens kundtjänst eller feedbackkanal.

Valitse väylämuoto
 • Du kan ge respons på statens vägnät och dess underhåll via Responskanalen. Förutom respons kan du rapportera problem eller komma med förslag relaterade till statligt ägda rutter via tjänsten. Dessutom visar tjänsten feedback och meddelanden från andra.

  Till responskanalen (Trafikens Kundservice) 

  I ärenden som gäller gatunätet ska du kontakta kommunens kundtjänst eller responskanal. 

  Vid akuta störningar i vägtrafiken ska du ringa trafikantens linje (24 h, tfn 0200 2100 (lokalnätsavgift). Till exempel om vägen är farligt hal eller farlig av någon annan anledning.

  Vägtrafikcentralens jouroperatör vidarebefordrar anmälningarna till regionentreprenören, som beslutar om nödvändiga åtgärder på basis av de kvalitetskrav som ställs på vägen. Det är också möjligt att ringa trafikantens linje via 112 Suomi-applikationen, i vilket fall uppringarens plats överförs tillsammans med samtalet. 

  I nödsituationer bör du ringa nödnumret (112). Nödsituationer inkluderar till exempel en trafikolycka eller ett fallet träd på vägen. 

  Kontrollera kartan för att se vem som ansvarar för den väg eller cykelväg du använder 
  NTM-centralerna och kommunerna ansvarar för underhållet av gång- och cykelvägar. NTM-centralerna upprätthåller statens gång- och cykelvägar, medan kommunerna upprätthåller sina egna. Men särskilt i stadsområden eller tätorter kan det ibland vara svårt att ta reda på vilken rutt som är ansvaret för vem. 

  Om du är osäker kan du enkelt kontrollera rätt adress till feedbacken på kartan. Kartan visar statens gång- och cykelvägar som upprätthålls av NTM-centralerna samt den administrativa kategorin för olika vägar (statliga, kommunala eller privatägda vägar). Kartlänken och anvisningarna för hur kartan används finns på Transportkundservicens webbplats. 

  Läs också

  Ofta ställda frågor om landsvägar och trafik

   

  Katso myös: 

  Usein kysyttyä tien kunnosta (Liikenteen asiakaspalvelu) 
  Tietoa liikennetilanne-palvelusta: ruuhkat, kelikamerat, tietyöt (Fintraffic) 
  Tietyökohteiden ilmoittaminen 

 • Trafikledsverket ansvarar för 
  - järnvägsnätet,
  - underhåll av nätet
  - kajområden
  Ge feedback i feedbackkanalen (Trafikens Kundservice)

  Fintraffic tar hand om
  - bryggor
  - varningar på stationer
  - trafikledning
  Ge feedback i feedbackkanalen (Trafikens Kundservice)

  VR/HRL svarar
  - Persontransporter på järnväg.
  - Varningar ombord på tåg.
  - Tågförseningar.
  - biljettförsäljning

  Ge respons i VR:s kundtjänst

  I nödsituationer, ring nödnumret 112. Nödsituationer inkluderar till exempel en olycka eller hot, till exempel en person eller föremål på spåret. 

  Se också

  Ofta ställda frågor om järnvägar (Trafikens kundservice) 

 • Det finns två responskanaler för farleder. Via den allmänna responskanalen kan du ge respons på färjetrafiken, trafikledningstjänsterna och farledstjänsterna samt underhållet. 

  Till responskanal (Trafikens Kundservice)

  Du kan kontakta responskanalen för farleder, till exempel i samband med fel i säkerhetsanordningar eller vattentrafikskyltar.

  Gå till feedbackkanalen för vattenvägar

  Du kan också rapportera ett saknat sjömärke per telefon till 0800 181818. 

  I nödsituationer, ring nödnumret (112) och, i sjöområden, sjöräddningens nödnummer (0294 1000). 

  Se också: 

  Ofta ställda frågor om sjöfarten (Trafikens Kundservice)

  Meddelande om anordnande av seglingstävling och andra evenemang