Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Kooste kesän 2022 rakennustöistä

Julkaistu 7.9.2022

Rakentamistyöt valtatien 4 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Hartolan ja Oravakivensalmen välillä etenivät vilkkaasti kuluneen kesän aikana. Rakentamistöitä tehtiin koko hankealueella.

”Tämän kesän rakennustyöt etenivät hienosti ja valmista tulee syksyllä 2023, kuten alun perinkin oli tarkoitus. Muikunlahden ja Kettuvuoren välistä oikaisuosuutta ei saada vielä tänä syksynä liikenteelle, niin kuin urakoitsija oli alustavasti hahmotellut, mutta siitä huolimatta urakka etenee kokonaisuudessaan aikataulussa”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Tie, pohjavesisuojaus, kaivinkone, rakennustyöt numeroina.

Esimerkkejä hankkeessa tehtävistä rakennustöistä ja niiden avainluvuista.

Hankkeessa vähennetään pohjaveden pilaantumisriskiä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta

Kesäkaudella jatkettiin pohjavesisuojausten rakentamista, joka on mittava osa koko tiehanketta, sillä suojausta rakennetaan yhdeksän kilometrin matkalle kaikkiaan noin 185 000 neliömetriä. Pohjavesisuojauksia rakennettiin kesällä hankkeen pohjoispäässä, Ansiontien ja Rusintien eteläisen liittymän välillä. Tällä hetkellä pohjavesisuojauksista valmiina on noin 35 %.

Tievalaistuksen osalta Hartolan liittymät (Koitintien, Valittulantien, Keskustien ja Vuorenkyläntien liittymät) ovat viimeistelytöitä vaille valmiit. Lisäksi Vuorenkyläntien ja Saukkolanmäentien tievalaistus saatiin kesän aikana käyttökuntoon. Tievalaistusten maatyöt ovat myös edenneet hyvää vauhtia, sillä koko hankekokonaisuuden maatöistä on tällä hetkellä tehty jo noin 65 %.

Lisäksi kesäkaudella rakennettiin melu- ja pohjavesisuojausvalleja ja toteutettiin rakennekerroksia sekä yksityisteille että valtatien 4 levitysosuuksille. Alkusyksystä tehtiin myös pieniä määriä louhintatöitä Rusintien eteläisellä liittymällä.

Päällystystöitä ja uusia liittymäjärjestelyitä

Valtatien 4 päällystystyöt aloitettiin kesäkauden alkupuolella. Ensimmäiseksi toukokuussa saatiin valmiiksi päällystykset Rusintien liittymien välisellä tieosuudella. Elokuussa puolestaan tehtiin päällystyksiä Keskustien pohjoisen liittymän ja Saukkolanmäentien liittymän välillä. Työt aiheuttivat tilapäisiä muutoksia kaistajärjestelyihin ja tieosuuksilla oli voimassa alennettu nopeusrajoitus.

Lisäksi kesän aikana tehtiin muutoksia hankealueella sijaitseviin liittymäjärjestelyihin ja yksityistieyhteyksiin. Lotakonlahdentien liittymä poistui käytöstä toukokuun lopulla ja samassa yhteydessä läheinen Syvänteentien liittymä siirtyi hieman pohjoiseen. Myös Rajakankaantien liittymä poistui käytöstä elokuun alussa. Muutoksen myötä Rajakankaantieltä valtatielle 4 kulkeva liikenne siirtyi käyttämään samaa yksityistieyhteyttä kuin Syvänteentietä ja Lotakonlahdentietä kulkeva liikenne.

Lohiniementien ja Kirkkolantien suorat liittymät valtatielle 4 poistuivat puolestaan käytöstä 22.8.2022. Muutoksen vuoksi Lohiniementieltä ja siihen liittyvältä Myllymäenkujalta sekä Kirkkolantieltä kulkeva liikenne siirtyi käyttämään uutta yksityistieyhteyttä valtatielle 4 Vuorenkyläntien kautta.

Kiertoreittien myötä kohti valtatien 4 lopullista sijaintia

Kesäkauden aikana valtatien 4 liikenne ohjattiin kahdella tieosuudella kiertoreitille. Liikenne Ansiontien ja Luolantien välisellä tieosuudella ohjattiin kiertoreitille kesäkuun alussa. Ansiontien ja Luolantien välisen kiertotien pituus on noin kaksi kilometriä, ja kiertotie on käytössä arviolta joulukuun 2022 alkuun saakka.

Kiertotie Rusintien eteläisen liittymän pohjoispuolella poistui puolestaan käytöstä maanantaina 22.8.2022. Kiertotien poistumisen myötä nelostien liikenne siirrettiin kyseisellä tieosuudella lopulliselle sijainnilleen. Samassa yhteydessä siirrettiin Rusintien eteläinen liittymä työnaikaiselle kiertotielle. Järjestelyn johdosta liikenne on ohjattu käyttämään tilapäisjärjestelynä valtatien 4 liittymää, joka sijaitsee noin 150 metriä pohjoisempana nykyisestä liittymästä. Kyseisen järjestelyn arvioidaan kestävän noin kolme viikkoa, eli syyskuun puoleen väliin asti.

Rakentaminen jatkuu pitkälle syksyyn 

Valtatien 4 rakentaminen jatkuu aktiivisesti myös syksyn aikana. Syksyn työlistalle kuuluvat muun muassa päällystystöiden, maarakentamisen ja tievalaistuksen rakentamisen jatkaminen sekä tiekaiteiden ja liikenneohjausopasteiden asennus ja uusiminen. Lisäksi pohjavesisuojauksien rakentaminen jatkuu säätilojen mukaan mahdollisimman pitkälle syksyyn. Kokonaisuudessaan pohjavesisuojaukset valmistuvat vuoden 2023 puolella.

Töiden vaikutukset liikenteelle pyritään minimoimaan

Valtatien 4 päällystystyöt haittaavat jonkin verran liikennettä tulevana syksynä, jolloin päällystettävällä tieosuudella on käytössä yksi kaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. Liikennejärjestelyiden kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan syksyn aikana erikseen.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi 
www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi 

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta