Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Mattilanlammen veden laatua seurataan tehostetusti

Julkaistu 6.9.2023 15.00

 

Väyläviraston valtatien 4 HartolaOravakivensalmi -hanke on saanut palautetta Mattilanlampi-nimisen järven veden laadun muutoksista. Väylävirasto seuraa Mattilanlammen veden samentumista tehostetusti vuoden ajan.

Hämeen ELY-keskus on saanut haittailmoituksia tiehankkeen vaikutuksista Mattilanlammen veden laatuun liittyen Hartolassa. Veden laadussa on havaittu samentumista ja sinilevää. Järven vettä ei suositella käytettäväksi ruuanlaittoon.

”Palautteiden perusteella ELY-keskus on tutkinut tilannetta. Olemme sopineet, että tutkimme ja seuraamme hankkeen toimesta Mattilanlammen veden laatua Hämeen ELY-keskuksen esittämällä tavalla tehostetusti vuoden ajan”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Tehostetussa seurannassa otetaan kuukausittain näytteitä kaikista kolmesta Mattilanlampeen johtavasta ojasta sekä myös alkuperäisen tarkkailuohjelman mukaisista näytepisteistä Mattilanlammessa. Pohja- ja pintavesien seurantaa jatketaan normaalisti seurantaohjelman mukaisesti.

”Seurannan tulosten perusteella pystymme tarkemmin määrittämään mahdolliset toimenpiteet Mattilanlammella”, Hämäläinen sanoo.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.