Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: sekoitusjyrsinnällä tielle kestävyyttä ja pitkää ikää

Julkaistu 26.5.2023

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmen hankkeen päällystystyöt ovat viimeisen rakentamiskesän osalta pyörähtäneet käyntiin. Päällystystyöt eivät tarkoita vain uuden asfalttimassan levitystä, vaan hankkeessa tehdään myös sekoitusjyrsintää.

Sekoitusjyrsinnässä sananmukaisesti jyrsitään ja murskataan vanhaa asfalttia sekä sen alla olevaa kantavaa kerrosta ja työstetään sekoitettavia materiaaleja siten, että tielle saadaan parempilaatuinen päällystekerrosten alapuolinen rakenne.

Hartola–Oravakivensalmen hankkeessa sekoitusjyrsintää tehdään valtatien 4 vanhalle parannettavalle tieosuudelle, ja menetelmää käytetään vanhan tien kaltevuusmuutoksissa.

”Sekoitusjyrsintä parantaa tien kantavuutta ja siten lisää sen kestoikää huomattavasti”, kertoo hankkeessa rakennuttajakonsulttina toimiva projektipäällikkö Jari Rämö Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä.

Työtä tehdään tilannekohtaisesti

Sekoitusjyrsintää tehdään sekoitusjyrsimellä (kuva 1). Jyrsimen terät irroittavat asfalttia ja sekoittavat murskeen samalla, kun kone liikkuu verkkaisesti eteenpäin. Sekoituksen jälkeen tien pintaan lisätään vielä kerros mursketta ja tehdään sekoitusjyrsintä uudestaan ennen käsitellyn kerroksen viimeistelyä ja uuden päällystekerroksen levitystä.

Sekoitusjyrsintää ei suinkaan tehdä aina, kun asfalttipäällystettä uusitaan. Työtä tehdään vain tietyissä tilanteissa esimerkiksi silloin, kun tien kallistukset ja muoto ei ole kohdillaan tai tiessä on kantavuusongelmia. 

Ennen varsinaista sekoitusjyrsintää työstettävän tieosuuden päällyste kevennysjyrsitään hieman ohuemmaksi, sillä sekoitusjyrsin ei pysty jyrsimään kovin paksua asfalttikerrosta yhdellä kertaa. 

”Vt 4 Hartola–Oravakivensalmen hankkeessa tehdään sekoitusjyrsintää kahdella pätkällä. Viime vuonna tehtiin 600 metrin osuus ja nyt tänä vuonna hieman pidempi 820 metrin osuus”, Rämö sanoo.

Sekoitusjyrsin, työstettävä tie, tienpiennar, metsää.

Sekoitusjyrsin ajaa tietä pitkin irroittaen asfalttia edetessään.

Kohti kestäviä tuloksia – hitaasti ja varmasti

Sekoitusjyrsinnän suurimmat hyödyt liittyvät tien kunnon ja kestoiän parantumiseen: jyrsinnällä vaikutetaan tien kaltevuuteen, jolloin sen herkkyys urautumiselle pienenee, eikä esimerkiksi sadevesi keräänny niin helposti tielle. Lisäksi hankkeessa tehdään sekoitusjyrsinnän alueelle bussipysäkit, joiden kaltevuuteen ja rakenteeseen jyrsintä vaikuttaa suotuisasti.

Itse työ sekoitusjyrsimellä on Rämön mukaan melko hidasta puuhaa ja saattaa vilkkaalla tieosuudella hidastaa liikenteen kulkua. Liikenteen seassa työskentely vaatiikin erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

”Kiinnitämme työnteossa erityistä huomiota turvallisuuteen ja siihen, että turvavarusteet, liikennemerkit ja liikenteenohjaus ovat toteutettu oikein etukäteen laadittujen suunnitelmien mukaan. Liikkuminen työmaa-alueella tulee olla turvallista sekä työntekijöille että kaikille tiellä liikkuville”, korostaa Rämö.

Tie, jonka päälle levitetty mursketta, tiehöylä, sekoitusjyrsin, rakennusmies tien laidassa.

Tielle levitetään mursketta ennen toista sekoitusjyrsintäkertaa. Kuvassa etualalla tiehöylä ja taaempana sekoitusjyrsin.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta