Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Rakennustyöt etenivät kesäkaudella hyvää vauhtia

Julkaistu 7.9.2022 9.09

 

Rakentamistyöt valtatien 4 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi Hartolan ja Oravakivensalmen välillä etenivät vilkkaasti kuluneen kesän aikana. Muun muassa pohjavesisuojauksista valmistui 35 %, tievalaistuksen maatöistä 65 % ja päällysteitä tehtiin Rusintien liittymien välisellä tieosuudella sekä Keskustien pohjoisen liittymän että Saukkolanmäentien liittymän välillä. Nykyisen tien itäpuolelle rakennettiin maastoon uutta tielinjaa keskikaiteellista ohituskaistaparia varten.

”Tämän kesän rakennustyöt etenivät hienosti ja valmista tulee syksyllä 2023, kuten alun perinkin oli tarkoitus. Muikunlahden ja Kettuvuoren välistä oikaisuosuutta ei saada vielä tänä syksynä liikenteelle, niin kuin urakoitsija oli alustavasti hahmotellut, mutta siitä huolimatta urakka etenee kokonaisuudessaan aikataulussa”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Kesän aikana monelle tuntuvimpia muutoksia olivat liittymäjärjestelyt, joissa useita yksityisteiden tasoliittymiä valtatielle poistettiin. Yksityisteiden liikenne siirtyy käyttämään uusia yksityistieyhteyksiä, jotka kulkevat valtatien myötäisesti ja liittyvät yhden yhteisen liittymän kautta valtatielle. Tasoliittymiä vähentämällä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

Alt-teksti: tie, pohjavesisuojaus, kaivinkone, rakennustyöt numeroina

Esimerkkejä hankkeessa tehtävistä rakennustöistä ja niiden avainluvuista. Riista-aitaa rakennetaan 7,5 km, päällysteitä eli asfalttia tehdään 300 000 m2 ja 185 000 m2 maa-aluetta saa pohjavesisuojan. Ehkä tärkeimpänä kohtana on kuitenkin 16 tieliittymän muuttaminen turvallisemmaksi sekä liittymästä tulevien että ohi ajavien näkökulmasta.

Rakentaminen jatkuu pitkälle syksyyn

Valtatien 4 rakentaminen jatkuu aktiivisesti myös syksyn aikana. Syksyn työlistalle kuuluvat muun muassa päällystystöiden, maarakentamisen ja tievalaistuksen rakentamisen jatkaminen sekä tiekaiteiden ja liikenneohjausopasteiden asennus ja uusiminen. Lisäksi pohjavesisuojauksien rakentaminen jatkuu säätilojen mukaan mahdollisimman pitkälle syksyyn. Kokonaisuudessaan pohjavesisuojaukset valmistuvat vuoden 2023 puolella.

Töiden vaikutukset liikenteelle pyritään minimoimaan

Valtatien 4 päällystystyöt haittaavat jonkin verran liikennettä tulevana syksynä, jolloin päällystettävällä tieosuudella on käytössä yksi kaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. Liikennejärjestelyiden kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan syksyn aikana erikseen.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta