Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen pitää hankkeen piuhat napakasti käsissään

Julkaistu 17.1.2023

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeen parissa on urakoitu hyvää vauhtia jo lähes muutaman vuoden ajan. Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen huolehtii, että tienkäyttäjät saavat toimivan ja onnistuneen lopputuloksen. 

”Vastaan kokonaisuudessaan rakentamisesta ja siitä, että hanke sujuu suunnitelmien mukaisesti. Tehtäviini kuuluu esimerkiksi projektin aikataulu-, kustannus- ja laatutavoitteiden määrittely ja niiden toteutumisen varmistaminen”, kertoo Hämäläinen.

Projektipäällikön työssä aikaisempi kokemus väylien rakentamisesta on eduksi, jotta hallitsee prosessin eri vaiheet ja rakentamisen kulmakivet.

”Urakoitsijataustastani on hyötyä, sillä ymmärrän, millaista rakentaminen ihan käytännössä on. Lisäksi tiehankkeisiin liittyy paljon erilaisia kokonaisuuksia ja yksityiskohtia, kuten lakeja ja sopimustekniikkaa, jotka projektipäällikön on hyvä hallita”, Hämäläinen jatkaa.

Kevät ja kesä tehdään loppuja töitä – valmista syksyllä

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmen hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähennetään pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja suunnitelmien mukaan hanke valmistuu syksyyn 2023 mennessä.

”Pääosa hankkeen töistä saatiin valmiiksi jo vuoden 2022 aikana. Teimme ahkerasti muun muassa päällystystöitä, pohjavesisuojauksia ja tievalaistusta. Tulevan kevään, kesän ja syksyn aikana tehdään vielä loput jäljellä olevat työt sekä viimeistelyt”, sanoo Hämäläinen.

Mies, tien pientare, autoja.

Juha-Pekka hankkeen työmaalla. 

Palkitsevinta työn vaihtelevuus ja monipuoliset mahdollisuudet

Projektipäällikön työssä Hämäläistä innostaa etenkin työn vaihtelevuus. Projektiluontoisiin hankkeisiin ei ehdi kyllästyä, sillä jokaisella työmaalla on aina omat erityispiirteensä. Esimerkiksi tässä hankkeessa pohjavesisuojaukset ovat olleet suuressa roolissa, sillä suojauksia on tehty 12 kilometrin matkalle peräti yhdeksän kilometriä. Tämä on Hämäläisen mukaan poikkeuksellisen suuri määrä tiehankkeessa.

”Pidän siitä, että projektiluontoisissa töissä on selkeä alku ja loppu. Lisäksi jokainen rakennuskohde on omanlaisensa kokonaisuus. Kahta täysin samanlaista hanketta ei tule koskaan vastaan, mikä pitää mielen virkeänä”, sanoo Hämäläinen.

Hartola-Oravakivensalmen hanke on erityinen myös siksi, että hankealueelle osui Suomen mittakaavassa harvinaisen laajat arkeologiset kaivaukset. Väyläviraston tilaamassa tutkimuksessa kartoitettiin tiehankkeen alle jääviä muinaismuistokohteita kesällä 2021. Kaivauksien tutkimusraportit valmistuivat alkusyksystä 2022. Laajat ja tuloksekkaat tutkimukset yllättivät myös Hämäläisen.

”Itselläni ei ollut aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista kaivauksista, joten käsitys tutkimuksista ja  niiden sisältämästä työmäärästä kirkastui vasta tämän hankkeen myötä”, Hämäläinen kertoo.

Kaivauksilla tehtiin merkittäviä esine- ja muita löytöjä muun muassa kivi- ja rautakaudelta.

”Erityisesti mieleeni jäivät lasihelmet, jotka ovat peräisin viikinkiajalta Välimeren itäosista tai Lähi-Idästä. On mielenkiintoista, miten kaupankäynti on jo siihen aikaan toiminut ja tuonut tavaraa Hartolaan asti”, Hämäläinen pohtii.

Kohti turvallista ja sujuvaa liikennettä

Työmaalla Hämäläinen vierailee lähes viikoittain seuraamassa töiden edistymistä. Työskentely vilkkaan valtatien varrella on asettanut rakennustöille omat haasteensa.

”Nelostie on vilkas valtatie, jossa kulkee myös runsaasti raskasta liikennettä. Tämä on piirre, johon on täytynyt päivittäisessä työskentelyssä kiinnittää erityistä huomiota. Olemme pyrkineet tekemään liikennejärjestelyistä mahdollisimman turvallisia ja toimivia kaikille tienkäyttäjille”, korostaa Hämäläinen.

Tulevalta Hämäläinen odottaa etenkin hankkeen viimeistelytöitä ja konkreettisten lopputulosten näkemistä omin silmin. Tiehankkeiden pitkäaikaiset aikaansaannokset ja liikenneturvallisuuden edistäminen on projektipäällikölle erityisen tärkeää.

”Tuntuu merkitykselliseltä, että työllämme on pitkäaikaisia vaikutuksia ja olennainen merkitys liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä.”
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta