Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Hankkeen viimeinen rakentamiskesä käynnistyy kevään mittaan

Julkaistu 5.4.2023 12.23

 

Valtatiellä 4 Hartolan ja Oravakivensalmen välillä käynnistyy tiehankkeen viimeinen rakentamiskesä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Rakentamistyöt keskittyvät Ruskealan ja Kettuvuoren välille.

”Kun talvi antaa tilaa rakentamiselle, tulevan kesän rakennustyöt käynnistyvät ja valmistuvat suunnitelman mukaisesti kesäkaudella 2023. Kesällä 2024 palaamme vielä tekemään viimeisen hankkeeseen kuuluvan päällystekerroksen. Sen jälkeen työt valmistuvat kokonaisuudessaan”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Kesällä 2023 rakennetaan koko urakka-alueella

Työt käynnistyvät useassa kohtaa urakka-alueella, kun lumet sulavat. Huhtikuun puolivälistä lähtien työkoneiden määrä lisääntyy kesää kohti, ja rakentaminen saadaan vähitellen vauhtiin säätilanteen näin salliessa.

”Vuoden 2022 puolella rakennustyöt saatiin hyvälle mallille hankkeen etelä- ja pohjoispäässä, joten tulevana kesänä rakentaminen keskittyy Ruskealan ja Kettuvuoren välille”, Hämäläinen sanoo.

Kesällä 2023 rakennetaan loput pohjavesisuojausrakenteet uudelle valtatien 4 oikaisuosuudelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välille sekä myös Muikunlahden kohdalta etelään vanhan valtatielinjauksen varrelle.

Loput päällystystyöt tehdään tulevan kesän aikana lukuun ottamatta viimeistä hankkeeseen kuuluvaa päällystekerrosta. Kesälle ajoittuu myös tievalaistus- ja vihertöitä sekä lisäksi rakennetaan riista-aitaa.

Uusi tielinjaus valtatietä 4 otetaan liikenteelle käyttöön ohituskaistapareineen kesäkauden loppupuolella töiden etenemisen mukaan. Samalla viimeistellään loput yksityistiejärjestelyt.

Kesän työt aiheuttavat jonkin verran liikennejärjestelyitä

Pohjavesisuojausten rakentaminen ja päällystystyöt aiheuttavat jonkin verran haittaa liikenteelle Ruskealan ja Muikunlahden välillä. Työskentelyalueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus, ja osa työvaiheista toteutetaan siten, että liikenteellä on käytössään yksi kaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloin.

Muikunlahden ja Kettuvuoren välisen oikaisuosuuden eteläpäässä, jossa uusi ja vanha tielinjaus kohtaavat, liikenne ohjataan viimeistelytöiden ajaksi lyhyelle kiertotielle arviolta touko-kesäkuussa. Viimeistelytöiden jälkeen liikenne siirtyy Muikunlahden ja Kettuvuoren välisellä tieosuudella lopulliselle sijainnilleen. Tämän jälkeen viimeistellään vielä alueen yksityistiejärjestelyt sekä rinnakkaiseksi maantieksi muuttuvan vanhan valtatien 4 etelä- ja pohjoispään tielinjauksen liitoskohdat.

Liikennejärjestelyiden kesto pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, ja tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kevään ja kesän aikana.

maantie, peltoa, hiekkaa, metsää, pohjavesialueen liikennemerkki, taka-alalla rakennus

Kuvassa näkyy parannettua osuutta valtatiestä 4 Vuorenkyläntien liittymän pohjoispuolella viime vuodelta. Tuolloin tietä levennettiin ja se sai uuden päällysteen.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

Markku Hokkanen, projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh. 050 056 1906, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta