Hyppää sisältöön

Vt 4: Kirri-Tikkakosken työmaalla materiaalien kierrätys on arkipäivää

Julkaistu 1.11.2022 10.46

 

Valtatie neljän moottoritien rakentamishankeessa välillä Kirri–Tikkakoski ja Vehniä kierrätysajattelu on viety pitkälle. Vanhan tien päällyste on kierrätetty kokonaan, ja kiviaines on saatu hankkeen sisältä. Ympäristöarvot ohjaavatkin tien rakentamista.

Kirrinkallion kallioleikkaus Kirri-Tikkakoski -hankkeessa.

Kirrinkalliosta on saatu kiviainesta hankkeen käyttöön noin miljoona kiintokuutiota.

Vt 4 Kirri–Tikkakoski -hankkeessa kierrätys on otettu huomioon alusta lähtien. Väyläviraston tavoitteena on vähentää luonnonmateriaalien käyttöä ja ehkäistä jätteiden syntyä sekä edistää niiden uusiokäyttöä. Siksi suuri osa materiaaleista kierrätetään.

Kirri–Tikkakoski-hanke toteuttiin Suunnittele ja toteuta -urakkamallilla (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. Kehitysvaiheessa ideoitiin, mitä kaikkea alueelta voidaan kierrättää.

“Tilaajana emme pakota urakoitsijaa siihen, miten työ tehdään, mutta painotamme, että kierrättää pitää ja paljon”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo.

Kierrätyksen ideointi on vaatinut paljon työtä. Niskanen uskoo, että tilaajalla on iso rooli kierrätyksen mahdollistajana, ja siinä, että se antaa eväitä urakoitsijalle kokeilla erilaisia rakenneratkaisuja laadusta tinkimättä.

“Meillä urakoitsijana on puolestaan urakkakohtaiset tuotevaatimukset, Väyläviraston suunnitteluohjeet sekä normit, jotka ohjaavat jo tarjousvaiheessa materiaalien uudelleenkäyttöä. Kun pystymme kierrättämään hankkeelta saatavaa materiaalia, siitä hyötyy tilaajakin”, Destia Oy:n työmaapäällikkö Anssi Itäpaasi kertoo.

Vanha asfaltti solahti uuden tien uumeniin

“Normaalisti tietyömailla käytössä olevalla asfalttiasemalla pystytään käyttämään uudelleen vanhaa asfalttia maksimissaan 30 prosenttia ja uutta päällystettä on 70 prosenttia”, Niskanen kertoo.

Kirri–Tikkakosken hankkeessa luvut menevät toisinpäin.

Kirri–Tikkakosken asfalttiasema

Kirri–Tikkakosken hankkeessa asfalttiaseman uuden teknologian avulla kierrätettävää asfalttirouhetta pystytään hyödyntämään maksimissaan 70 prosenttia.

“Tämä on mahdollista, koska meillä on käytössä kahdella erillisellä linjastolla oleva asfalttiasema. Aseman uuden teknologian avulla vanha kierrätettävä päällyste lämmitetään ja käsitellään omassa linjastossaan ja uusi päällyste omassaan. Siksi pystymme hyödyntämään kierrätettävää asfalttirouhetta maksimissaan 70 prosenttia”, Niskanen kertoo.

Kierrätettävä asfalttirouhe työmaalla on saatu vanhasta valtatie 4:sta, pääosin Kirrin ja lentoaseman väliseltä osuudelta. Päällysterouhe on irrotettu jyrsimällä vanhan tien pinnasta, jonka jälkeen jyrsinrouhe on jalostettu oikeankokoiseksi lajikkeeksi murskaamalla.

“Toinen vaihtoehto olisi ollut, että se olisi mennyt kierrätettäväksi ja hankkeelta hukkaan”, Niskanen täsmentää ja jatkaa:

“Kaikki vanha päällyste on siten kierrätetty hankkeessa, niin bitumi kuin kiviaineskin. Kierrätettävän materiaalin laatu on myös tarkkaan tutkittu, joten tiedämme, millaista se on. Siksi olemme voineet käyttää isompia määriä vanhaa materiaalia hyödyksi.”

Vanhaa asfalttia onkin saatu kierrätettyä noin 100 000 tonnia uusien päällysteiden käyttöön.

Kierrätyksen käyttöasteessa on päästy hyvin eteenpäin

Kirri–Tikkakosken moottoritiellä on sen valmistuessa neljä päällystekerrosta. Mitä alempana kerroksissa ollaan, sitä enemmän kierrätettävää rouhetta on hyödynnetty.

Tällä hetkellä liikenteen käytössä olevassa toisessa päällystekerroksessa kierrätettyä materiaalia on 30 prosenttia. Ensi kesänä tehtävässä päällysteessä kierrätettävän päällysterouheen osuus tippuu 20 prosenttiin, ja vuonna 2026 tehtävä viimeinen kerros on täysin uutta materiaalia.

Niskanen on tyytyväinen, kun vanha asfalttiaines on saatu kiertoon ja kierrätyksen käyttöasteessa on päästy iso hyppäys eteenpäin. Kierrätystä ohjaavat luonnollisesti hankkeen talous ja materiaalien tehokas käyttö.

“Myös materiaalien kuljetusmatkat pitää minimoida. Ja tästähän seuraa vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Eurot ohjaavat myös kuljetuksia”, Niskanen lisää.

Itäpaasi vielä täydentää: "Jokainen turhaan kuljetettu tonni lisää kustannuksia ja päästöjä."

Vanhoja materiaaleja on käytetty uudelleen tonneittain

Alkuperäisen suunnitelman mukaan valtatietä oli tarkoitus rakentaa Kirristä lentoaseman liittymän pohjoispuolelle Tikkakoskelle. Hanke on nyt hieman laajempi, koska kierrätyksestä saadut säästöt on käytetty hankkeen parhaaksi.

“Kierrätys on osaltaan vaikuttanut siihen, että säästöillä on voitu rakentaa rinnakkaistietä seitsemän kilometriä pidemmäksi, moottoritielle on saatu yksi eritasoliittymä lisää ja se on kolme kilometriä pidempi. Lisäksi on tehty iso määrä yksityistiejärjestelyitä ja rakennettu kahdeksan kilometriä lisää kevyen liikenteen väyliä. Säästetyt eurot onkin käytetty seudun hyväksi”, Niskanen luettelee.

Piirros Kirri–Tikkakosken hankkeessa kierrätetyistä materiaaleista

Hankkeessa on saatu kierrätettyä useita tonneja eri materiaaleja.

Kirri–Tikkakosen hankkeessa on kierrätetty muutakin kuin vanhan tien päällystettä. Puretut betonisillat ovat saaneet uuden elämän teiden rakenteissa. Purkubetonia on käytetty noin 1 000 tonnia tierakenteen jakaviin kerroksiin.

Hankkeesta saatuja maa-aineksia on myös kierrätetty noin neljä miljoonaa kuutiota. Leikkausmassoja on käytetty tienpenkereissä, tieluiskissa, meluvalleissa sekä maisemanhoidollisissa täytöissä.

Itäpaasi kertoo, että jätemateriaaleja on kierrätetty myös jakeina. Esimerkiksi metallia on kierrätetty metalliromuna sen kovan kysynnän vuoksi, ja siltojen valumuoteissa käytetty puutavara on mennyt hyötykäyttöön energiajakeeksi. Myös muovit on kerätty erilliseksi jakeeksi sellaisenaan.

Kierrätysajattelu on poikinut muutakin kierrätettävää. Vanhoja metallisia tiekaiteita on hyödynnetty työaikaisina kaiteita, ja hyväkuntoiset ovat sopineet yksityisteiden tiekaiteiksi.

“Lisäksi kaikki puretut päällystetyt ja päällystämättömät tiet, joita ei ole voinut käyttää uusina teinä hankkeessa, on hyödynnetty 94–97-prosenttisesti hankkeen muissa kohteissa”, Niskanen kertoo.

Urakoitsijalla on vielä ässä hihassa

Kun oikein pohditaan, niin isojakin rakenteita voidaan kierrättää.

“Mäkisen alikulkukäytävä lähti hyötykäyttöön, kun Laukaan kunta tarvitsi ulkoilureitille sillan rinnakkaistien ali Vehniällä. Nyt se palvelee seuraavat 30–50 vuotta hiihto- ja maastoreittinä”, Itäpaasi sanoo.

Säästöä syntyi muun muassa kuljetus- ja purkukustannuksista, koska silta siirrettiin kokonaisena uuteen kohteeseen urakka-alueelle.

Tämä ei ollut ainoa silta, joka sai uuden elämän. Makkarajoen vanha puurakenteinen silta päätyi hyötykäyttöön maatalouden kulkuyhteydeksi.

Yksi suurimmista saavutuksista on 1,6 miljoonan kiintokuution kiviaineksen kierrätys

Niskanen kertoo, että melkeinpä isoin hankkeessa kierrätetty materiaali on ollut kiviaines. Lähes kaikki kiviainekset moottoritien rakennekerroksiin sekä päällysteisiin on saatu hankkeelta. Koko hankkeessa on kierrätetty yhteensä 1,6 miljoonaa kiintokuutiota kiviainesta. Pääosin se on tullut Kirrinkalliosta, noin miljoona kiintokuutiota. Yhtään kuormaa ei ole viety pois työmaalta.

“Meille urakoitsijana oli iso juttu, että saimme päällysteiden kiviainekset Kirrinkalliosta. Ainoastaan viimeisen päällystekerroksen kiviainekset tuodaan hankkeen ulkopuolelta”, Itäpaasi kertoo.

Hankkeen ulkopuolelta kivi- ja maa-aineksia on tullut ainoastaan noin 12 prosenttia. Siinä on mukana tien viimeisimmän päällysteen kiviaines.

Kierrätysoppia tuleviin hankkeisiin

Kierrätysajattelu on tuonut uutta ajattelua kaikille osapuolille.

“Urakoitsijan näkökulmasta meidän pitäisi jatkossa tunnistaa enemmän kierrätyksen mahdollisuuksia ja tuoda niiden hyötyjä esille jo tarjousvaiheessa”, Itäpaasi kertoo.

Väyläviraston Jarmo Niskanen ja Destian Anssi Itäpaasi Kirri–Tikkakosken työmaatoimiston edustalla

Väyläviraston Jarmo Niskanen ja Destian Anssi Itäpaasi ovat tyytyväisiä, kun hankkeessa on voitu kierrättää monia materiaaleja. 

Niskasen mukaan, kun hanketta tehdään STk-mallilla, kierrätysajattelu pitää jo kehitysvaiheessa viedä pidemmälle. Esimerkiksi tarjouspyyntöihin tulee kirjata, että vanhoja päällysteitä saa hyödyntää asfalttinormeissa säädeltyä enemmän, kunhan niiden laatu varmistetaan ja käytetään uusinta teknologiaa.

“Urakoitsija kyllä osaa miettiä, mitä materiaaleja voi käyttää uudelleen. Tämä ajattelu kiertää aina jotakin kautta hyötynä veronmaksajien taskuihin”, Niskanen pohtii.

Itäpaasi on samaa mieltä.

“Luonnossa liikkujana ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä. Muun muassa kierrättämällä saadaan jätekuormaa pienemmäksi. Annan ison arvon sille, että tässä hankkeessa mielestäni kierrätysasiat on huomioitu  laajasti.”

Niskanen painottaa vielä, että ympäristöä arvostetaan aidosti. Siihen ohjaavat taloudellinen ajattelu ja kiertotalous. Jatkossa kierrätys on hyvä kuvata tarkemmin tarjousvaiheessa, jotta uutta oppia siirtyy aikanaan Väyläviraston ohjeisiin.

“Yhdessä urakoitsijan kanssa tätä pitää ajatella”, Niskanen päättää.

Lisätiedot:

Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, [email protected]

Anssi Itäpaasi, työmaapäällikkö, Destia Oy, puh. 050 4062811, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski

www.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri–Tikkakoski-hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.