Hyppää sisältöön

Helsinki–Riihimäki-ratahanke: Ykkösprioriteettina turvallisuus

Julkaistu 22.8.2023

Turvallisuuden varmistaminen on ensimmäinen asia ratahankkeen työvaiheita suunniteltaessa. Turvallisuuden ja riskienhallinnan rooli Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa on suuri, sillä hankealueen ympärillä on runsaasti asutusta, päivittäistä liikennettä ja alueen läpi liikennöi sekä matkustaja- että tavarajunia.

Ratahenkilökunnan jäsen tarkastelee rataa kesällä.

Vilkkaasti liikennöidyn pääradan eteläpäässä sijaitseva Helsinki–Riihimäki-ratahanke koskettaa päivittäin lukuisten ihmisten arkea. Kulkijalle näkyvimpiä turvallisuustekijöitä ovat muun muassa työmaita rajaavat aidat, varoituskyltit sekä väliaikaiset liikennejärjestelyt, jotka muuttuvat aina tarpeiden mukaan.

”Ymmärrämme, että työ- tai kävelymatka saattaa pidentyä työmaa-aitojen tai väliaikaisten kiertoteiden vuoksi, mutta emme me kiusallamme hankaloita kenenkään elämää. Rajoitusten ja kiertoteiden avulla varmistamme kaikkien turvallisen liikkumisen hankealueen läheisyydessä. Lisäksi työmaa itsessään ja rakentaminen tarvitsevat tilaa, jota työmaa-aidat rajaavat”, kertoo Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa, Tikkurilassa turvallisuuskoordinaattorina toimiva Simo Sauni.

Työmaa-alueiden lähellä kulkevilta toivotaan varovaisuutta ja malttia. Työmaa-alueen läheisyydessä jokaisen on aiheellista noudattaa perusvarovaisuutta ja -tarkkaavaisuutta. Ajoittain työmaalle tuodaan isoja kuljetuksia raskailla ajoneuvoilla ja lisäksi työmaan läheisyydessä liikennejärjestelyt saattavat muuttua nopeallakin aikataululla. Omasta turvallisuudesta huolehtii parhaiten pysymällä työmaa-alueen ulkopuolella ja noudattamalla liikenneopasteita. 

Turvallisuutta toteutetaan huolellisella suunnittelulla

Turvallisuus otetaan Helsinki–Riihimäki-ratahankkeessa erittäin vakavasti, eikä turvallisuudesta tingitä. Kaikessa suunnittelussa tunnistetaan ensimmäisenä valintojen mahdolliset vaikutukset turvallisuuteen eli noudatetaan niin sanottua turvallisuus ensin -ajattelua. Yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa huolehditaan turvallisuuden toteutumisesta hankkeen jokaisessa vaiheessa.

Tikkurilassa tehdään parhaillaan raide- ja vaihdemuutoksia ja Kytömaan ja Ainolan välille rakennetaan itäisen lisäraiteen vaatimat pohjanvahvistukset ja ratapenger sekä tehdään Ainolan uuden aseman pohjatöitä.

Tikkurilan asema on turvallisuuskoordinaattori Saunin mukaan erityisen vaativa kohde liikennöidyn asemanseudun ahtauden vuoksi. Tilan vähyyden vuoksi materiaalien toimitusten järjestäminen ja kulkureitit on suunniteltava huolella.

”Pääradalla sijaitseva Helsinki–Riihimäki-ratahanke on turvallisuusnäkökulmasta poikkeuksellisen vaativa kohde. Asemanseuduilla on paljon matkustajia, liikennemäärät ovat suuria ja kaiken sen kanssa pitää pystyä työskennellä työmailla”, kertoo Sauni.  

Kytömaa–Ainola-välillä raiteen sulkemiseen päädyttiin myös turvallisuussyistä, vaikka se edellytti Ainolan seisakkeen väliaikaisen sulkemisen. 

Turvallisuutta aidan molemmin puolin

”Vaikka työmaa näyttäisi ulkopuolelta katsottuna hiljaiselta ja tekisi mieli oikaista työmaan poikki, niin sanoisin, ettei kannata lähteä työmaata ylittämään. Siellä voi eteen tulla yllättäviä tilanteita, joissa voi sitten loukata itsensä”, toteaa Kytömaa–Ainolan turvallisuuskoordinaattori Eetu Rajala.

Työmaa-aitojen avulla erotetaan työmaa-alue muusta vapaasti kuljettavasta alueesta. Työmaa-alueella liikkuminen on riski, sillä työmaalla kulkee työkoneita ja kuorma-autoja, nostetaan raskaita materiaaleja ja tehdään erilaisia urakkaan liittyviä töitä. Ajoittain työmaa-aitoja on luvattomasti siirretty tai niihin on tehty omavaltaisesti kulkuaukkoja. Hankkeen turvallisuuskoordinaattorit toivovat arkijärjen käyttöä, valppautta ja malttia työmaiden läheisyydessä kulkevilta.

"Jätetään työmaa-alueet työmaan käyttöön. Toivon, että työmaa-alueiden ympäristössä liikutaan opastettuja kiertoreittejä käyttäen ja maltti muistaen. Vaikka välillä saattaa turhauttaa, muistetaan, että hankkeen tavoitteena on tehdä parempaa rautatieinfraa, joka tulevaisuudessa palvelee myös alueen asukkaita ja alueella liikkujia”, muistuttaa turvallisuuskoordinaattori Rajala.