Tasoristeykset valtion rataverkolla

Tasoristeyksessä tie tai kevyen liikenteen väylä risteää rautatien kanssa samassa tasossa. Tasoristeyksiä on valtion rataverkolla, pää- ja sivuradoilla, noin 2 700. Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä sekä yksittäisten tasoristeysten poistoina. Koko pääradan väli Helsingistä aina Ouluun asti sekä poikittainen rata Venäjän rajalta Turkuun ovat ilman tasoristeyksiä. Nämä radat kuuluvat Suomen TEN-T verkkoon. Pääosin tasoristeykset sijaitsevat alemmalla rataverkolla.

Kuvassa tasoristeys, jossa puomit alhaalla, koska juna juuri tulossa. Toisella puolella mopoilija odottaa radanylitysvuoroaan.

Lisätietoja tasoristeyksistä löydät myös tasoristeykset-sivulta kohdasta usein kysytyt kysymykset