Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Hirvinevan liikennepaikan parantaminen ratasuunnitelma, Liminka

Nähtävilläoloaika: 09.09.2021-11.10.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hirvinevan liikennepaikan parantamisesta laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee Hirvinevan liikennepaikalla Limingassa.

Hirvinevan liikennepaikalle suunnitellaan uusi sivuraide sekä pidennetään nykyistä sivuraidetta. Suunnittelu sisältää myös tarvittavien taitorakenteiden sekä tie- ja katuyhteyksien suunnittelun.

Väylävirasto on julkaissut kuulutukset suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.

Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017, [email protected].

 

Julkaistu 09.09.2021