Hyppää sisältöön

Ratasuunnittelu Tampere–Oulu: Aktiivisella vuoropuhelulla laadukkaampia suunnitelmia

Julkaistu 30.11.2023

Aktiivinen vuoropuhelu ja sidosryhmien kuunteleminen ovat avainasemassa Väylävirastossa, niin myös Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeessa. Eri osapuolten välinen vuoropuhelu hyödyttää niin Väylävirastoa kuin muitakin hankkeen osapuolia.

Osallistaminen on toimintaa, jossa yksilö tai ryhmä otetaan aktiivisesti mukaan osaksi jotakin tapahtumaa, päätöksentekoa tai toimintaa. Osallistamisella pyritään varmistamaan, että henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Osallistaminen liittyy tiiviisti vuorovaikutukseen, jossa kaksi tai useampaa tahoa vaikuttaa toisiinsa vaihtamalla tietoa, ideoita ja ajatuksia. Onnistunut osallistaminen vaatiikin onnistunutta vuoropuhelua. 

Paikalliset oman alueensa asiantuntijoina

Ihmisten kuuleminen on lakisääteinen osa yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista, mutta hankkeilla osallistamisesta on monia muitakin hyötyjä. 

Vuorovaikutus ja osallistaminen antavat asukkaille sekä muille hankkeen sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa heihin vaikuttaviin asioihin. Paikalliset ovatkin oman alueensa parhaita asiantuntijoita, sillä heillä on paras tieto elinympäristöstään. Heidän näkemyksien avulla hankkeissa saadaan paremmin huomioitua paikalliset olot ja lopputuloksena saadaan laadukkaampia suunnitelmia. Sidosryhmien antama palaute auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa, ja avoin vuoropuhelu eri toimijoiden välillä lisää hankkeen läpinäkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä.

Erilaisia osallistamisen ja vuorovaikutuksen keinoja on paljon, joten ne valitaan kunkin hankkeen tarpeiden mukaan. Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeessa keskeisiä keinoja ovat erilaiset tapahtumat sekä palautteiden kerääminen perinteisemmän hankeviestinnän rinnalla. Hankkeessa on järjestetty vuoden 2023 aikana info- ja yleisötilaisuuksia yhteistyössä alueen kuntien, kaupunkien sekä paikallisten ELY-keskusten kanssa. Tilaisuuksissa yleisöllä on ollut mahdollista kommentoida hankkeen suunnitelmia sekä keskustella hankkeen asiantuntijoiden kanssa. 

Hankealueen läheisten kiinteistönomistajia on tavattu maanomistajakävelyiden merkeissä, joiden aikana on tarkasteltu yhdessä mm. suunnitteluratkaisuja maastossa, kartoitettu ojien kuntoa sekä tarkasteltu mahdollisia ylijäämämaiden sijoituspaikkoja. 

"Asukkaiden kanssa yhteyttä pitämällä on saatu tietoa muun muassa helposti tulvivista kohteista”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen.

Maanomistajakävelyillä ollaankin saatu arvokasta tietoa suunnittelun tueksi. 

Vaikuta Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeeseen

Hankkeella kerätään jatkuvasti palautetta. Kaikki saatu palaute käsitellään, ja halutessaan palautteen jättäjä saa myös vastauksen. Saapunut palaute huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa. 

Ratasuunnittelu Tampere–Oulu -hankkeelle voi jättää kysymyksiä ja muuta palautetta hankkeen verkkosivun kautta osoitteessa. Palautesivulle pääset tämän linkin kautta. Osa hankkeen suunnitelmista valmistuu vuodenvaihteen 2023–2024 paikkeilla, jolloin ne tulevat nähtäville Valtion liikenneväylien suunnittelu -palveluun. Seuraavat hankkeen yleisötilaisuudet pidetään arviolta keväällä 2024, tarkat ajat ilmoitetaan tilaisuuksien ajankohtien varmistuessa.