Hyppää sisältöön

Lielahti–Lakiala kaksoisraiteen YVA-arviointiselostuksen yleisötilaisuus järjestetään Ylöjärvellä torstaina 11.4. klo 17.00

Julkaistu 3.4.2024

Väylävirasto on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Lielahti-Lakiala kaksoisraidehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). YVA-selostuksesta pidetään yleisötilaisuus torstaina 11.4. klo 17.00–19.00 Ylöjärven Koulutuskeskus Valon auditoriossa.

Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Lakialan väliselle rataosalle on suunnitteilla kaksoisraide. Suunnittelukokonaisuudessa laaditaan Lielahti–Lakiala-rataosuudelle YVA sekä laaditaan yleissuunnitelma, jossa suunnitellaan välille kaksoisraide sekä tarvittavat taitorakenteet ja tieyhteydet. Suunnittelun aikana hankealueella tehdään alustavia pohjatutkimuksia, raidekartoitus sekä laaditaan hankealueesta maastomalli.

YVA-arviointiselostus on toimitettu ELY-keskukselle

Hanke on edennyt YVA-menettelyssä toiseen vaiheeseen ja YVA-arviointiselostus on toimitettu ELY-keskukselle. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, josta selviävät tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio hankkeesta aiheutuvista todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
• Vaihtoehto 0+ (VE0+): Kaksoisraidetta ei rakenneta ja nykyistä rataa parannetaan. 
• VE1: Kaksoisraiteen rakentaminen (16,8 km), tavoitenopeus 200 km/h, uusi raide Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen länsipuolella, ei kaarreoikaisuja.
• VE2: Kaksoisraiteen rakentaminen (16,8 km), tavoitenopeus 200–250 km/h, uusi raide Mäkkylän peltojen kohdalla nykyisen itäpuolella, yksi kaarreoikaisu Kortesuon ja toinen Lepojärven alueella.

YVA-arviointiselostus on kuulutettu ja se on nähtävillä 3.4.–3.6.2024 osoitteessa www.ymparisto.fi/LielahtiLakialankaksoisraideYVA

Yleisötilaisuus Ylöjärvellä 11.4.2024

YVA-arviointiselostuksen ja yleissuunnitelman esittelytilaisuus järjestetään torstaina 11.4.2024 klo 17.00–19.00. 
Paikka: Koulutuskeskus Valon auditorio
Katuosoite: Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LielahtiLakialankaksoisraideYVA.  

Tervetuloa!

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.