Hyppää sisältöön

Lielahti–Lakiala kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiselostus esiteltiin Ylöjärvellä

Julkaistu 22.4.2024

Torstaina 11.4. esiteltiin Ylöjärvellä Lielahti–Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma ja YVA; Tampere ja Ylöjärvi-ratasuunnittelukohteen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tuloksia. Koulutuskeskus Valossa ja Teams-etäyhteyden välityksellä järjestettyyn hybriditilaisuuteen osallistui noin 45 henkilöä.

Kuvituskuva: ympäristövaikutusten arviointiohjelma koulutuskeskus Valon pöydällä

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Katja Sippola avasi tilaisuuden ja kävi läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sisältöä. Ylöjärven kaupungin kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen kertoi hankkeen olevan Ylöjärvelle erittäin ajankohtainen ja tärkeä hanke etenkin käynnissä olevan Teivo-Mäkkylän osayleiskaavoituksen vuoksi.

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen kertoi ratahankkeen suunnittelun vaiheista ja koko Tampere–Oulu ratahankkeesta. Sitowisen asiantuntija Sanna Vaalgamaa esitteli laaditun YVA-selostuksen sisältöä ja arvioinnin tuloksia vaikutusalueittain, ja projektipäällikkö Tiina Kumpula kertoi yleissuunnitelman sisällöstä ja etenemisestä.
      Kumpulan mukaan yleissuunnitelmaratkaisu on vasta kehittymässä ja esimerkiksi ELY-keskuksen yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta voi vaikuttaa eri tavoin yleissuunnitelman kehityssuuntaan. YVA-menettelyn jälkeinen yleissuunnitelma tulee esiteltäväksi syksyllä 2024.  

Radan linjauksesta ja raakapuuterminaalista keskusteltiin

Esitysten jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta. Keskustelut liittyivät muun muassa radan sijaintiin suhteessa nykyiseen rataan sekä tärinä- ja meluvaikutuksista lähialueen asutukseen. Myös radan linjaus herätti keskustelua yleisön keskuudessa.  

"YVA-menettelyssä on tarkasteltu kahta eri nopeutta, 200–250 km/h. Yleissuunnittelua on näiden tarkastelujen pohjalta kehitetty siihen suuntaan, että nopeus nostetaan vasta Kortesuon jälkeen teknisten syiden vuoksi. Suunnitelmat ovat kuitenkin hyvin alustavia", vastasi projektipäällikkö Eero Virtanen Väylävirastosta.

Projektipäällikkö Eero Virtanen esitteli ratasuunnitteluprosessia yleisötilaisuudessa 11.4.2024.

Myös Ylöjärven raakapuuterminaalista käytiin keskustelua tilaisuudessa.

"Raakapuuterminaalin suunnittelu on oma hankkeensa. Sen osalta on tehty tutkimuksia, että minne se olisi järkevintä siirtää. Hankkeen esiselvitys on valmistumassa syksyn aikana", kertoi kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen Ylöjärven kaupungilta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 3.4.–3.6.2024 osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/lielahti-lakiala-kaksoisraide-tampere-ja-ylojarvi

Yleisötilaisuuden esitykset 11.4.2024