Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta : Lielahti-Lakiala kaksoisraide yleissuunnitelma

Nähtävilläoloaika: 09.09.2021-11.10.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen yleissuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Lielahti-Lakiala välin kaksoisraiteesta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Suunnittelualue sijaitsee rataosalla Tampere-Seinäjoki. Suunnittelualue alkaa Tampereelta Lielahden ratapihalta ja päättyy Ylöjärvelle Lakialan liikennepaikan pohjoispuolelle. Lielahti-Lakiala välille suunnitellaan uusi kaksoisraide. Suunnittelu sisältää myös tarvittavien siltojen, muiden taitorakenteiden ja tarvittavien tie- ja katuyhteyksien suunnittelua.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017, [email protected].

Julkaistu 09.09.2021