Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Kausela–Kirismäki-hankkeessa rakennetaan laadukasta ja kattavaa jalakulun ja pyöräilyn väylien verkostoa

Julkaistu 12.5.2022 9.47

 

E18 Turun kehätie, Kausela–Kirismäki -hankkeessa parannetaan nykyisiä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä rakennetaan myös kokonaan uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä.  Hankkeen tuomat parannukset eivät rajoitu vain kehätiehen ja Hämeentien alueeseen, vaan alueelle on myös rakennettu laaja rinnakkaisteiden verkosto. Parannusten myötä kävely ja pyöräily Kauselan ja Kirismäen välillä muuttuu sekä turvallisemmaksi että sujuvammaksi yhteensä noin 15 kilometrin matkalla.

– Laadukkaalla ja kattavalla jalankulun ja pyöräilyn väylien verkostolla on suuri merkitys kulkumuodon valinnassa. Hankkeessa on haluttu varmistaa, että kaikki koululaisista senioreihin pääsevät turvallisesti kävelemään ja pyöräilemään kehätien Kauselan ja Kirismäen välillä kulkevaa yhtenäistä väylää pitkin, kertoo hankkeen projekti-insinööri Mervi Kulha Väylävirastosta.

Kehätien lisäksi Hämeentiellä on tehty merkittäviä parannuksia kävelijöille ja pyöräiljöille. Muun muassa kulkeminen Turun ja Liedon välillä on sujuvoitunut Hämeentien jalankulun ja pyöräilyn väylän uusimisen myötä.

Kehätie ympäristöineen on osa Turun seudun pyöräilyn pääverkkoa, joten sitä koskevat tarkat laatuvaatimukset. Nyt paranneltavat ja rakennettavat jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat eri tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa ja leveydeltään nelimetrisiä. Väylien päällystys on merkittävässä roolissa, sillä etenkin talvisin uusi päällyste kuivuu vanhaa nopeammin sen ollessa oikeassa kulmassa, jolloin vesi valuu pois tieltä ja jäätyviä lätäköitä ei pääse muodostumaan. Talvisin uuden päällysteen auraaminen on lisäksi helpompaa sileämmän pinnan ansiosta. Turvallisuutta lisää myös väylillä  tehokkaampi LED-valaistus.

Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta pitää hankkeessa tehtyjä parannuksia merkittävinä.

– Aiemmin jalankulkijat ja pyöräilijät kulkivat suuren osan matkastaan kehätien varressa autoille tarkoitetun väylän reunassa päällystetyllä pientareella. Turvallisuus kasvaakin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden omien väylien myötä huomattavasti erityisesti liittymien alueella, hän sanoo.

Yli 15 kilometriä uusia ja paranneltuja jalankulun ja pyöräilyn väyliä

Kehätien varteen rakennetaan kokonaan uutta väylää jalankulkijoille ja pyöräilijöille Kirismäen ja Kauselan välille. Tieosuus Kirismäen ja Pukkilan välillä valmistui hankkeen ensimmäisen vaiheen myötä syksyllä 2021. Pukkilan ja Kauselan välistä väylää rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu vuonna 2023.

– Lisäksi hankkeen suuriin parannuksiin kuuluu uusittu jalankulun ja pyöräilyn väylä Hämeentien varrella, mikä on kunnostettu hankkeen eri vaiheissa aina Kaarinantieltä Tammen alueelle asti. Uuden väylän ansiosta kulkeminen Liedon ja Turun keskustan välillä sujuvoituu, kun kävelijöiden ja pyöräilijöiden ei enää tarvitse ylittää Hämeentietä Kauselan eritasoliittymässsä. Lisäksi Hämeentien varteen on rakennettu kaksi alikulkukäytävää Littoistenjärventien ja Kaarinantien kohdille. Näillä parannustoimilla helpotetaan etenkin työmatkapyöräilyä, Kulha sanoo.

Hämeentien varren uudet jalankulun ja pyöräilyn väylän alikulkukäytävät on valmistuneet vuoden 2021 aikana, ja ympäristön viimeistelyä tehdään vielä vuoden 2022 aikana. Kuvassa on Littoistenjärventien alikulun kohta.

Kehätien rinnalle on rakennettu rinnakkaisteiden verkosto, jotta kulkeminen helpottuisi niille, jotka eivät halua liikkua vilkkaan kehätien vartta. Vuosien 2020 ja 2021 aikana on  yhteistyössä Liedon kunnan kanssa parannettu Tuulissuontien ja Länsi-Avantintien jalankulun ja pyöräilyn verkostoa. Rinnakkaistiet nopeuttavat liikkumista, sillä ne liittyvät jo olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon. Aikaisemmin kehätietä kulkiessa matka on saattanut pidentyä useita kilometrejä puuttuvien liittymien vuoksi.

Kehätien rinnalle rakennettuun rinnakkaisteiden verkostoon kuuluu uusi Länsi-Avantintie, jossa jalankulku ja polkupyöräväylä kulkee erillään.

Hämeentien varren turvallisuutta on parannettu rakentamalla kuvan alikulkukäytävä Hämeentien ali Vanhanlinnan alueelle.

Kestävistä kulkutavoista houkuttelevia

Väylävirasto ja ELY-keskukset panostavat jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentamiseen ja kunnossapitoon huomattavasti aiempaa enemmän. Kestävä liikenne onkin noussut keskeiseen asemaan liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Turun kaupunkiseudulla kestävistä kulkutavoista halutaan tehdä houkuttelevia muun muassa vuosina 2020–2023 toteutettavien maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevien MAL-hankkeiden avulla. ELY-keskuksen koordinoimat hankkeet painottuvat jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Laadukkaita väyliä rakennettaessa huomioidaan pienetkin yksityiskohdat, esimerkiksi suojateiden kohdille asennetaan pyöräilijöitä varten kaiteita, joihin pyöräilijät voivat nojata odottaessaan liikennevalojen vaihtumista nousematta satulasta. Suuriakin linjausmuutoksia on tehty muun muassa jyrkkien mutkien ja liittymien alueille.

– Kehätien ja Hämeentien alue on tärkeä osa Turun seudun pääpyöräilyreittiä, joten sen käyttämisestä halutaan tehdä mahdollisimman miellyttävää. Turun kaupunkiseudulla panostetaan laajasti pyöräilyn pääverkon parantamiseen Kausela–Kirismäki-hankkeen lisäksi usean MAL-hankkeen myötä. Yhdessä alueella toteutettavat hankkeet nostavat jalankulun ja pyöräilyn väylien laatua reilusti, kertoo liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto p. 029 534 3608, [email protected]
Projektipäällikkö Ilkka Kaarakainen, Kreate Oy p. 040 524 7319, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie 
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.