Hyppää sisältöön

E18 Turun kehätie: Turun kehätien parantaminen Kauselan ja Kirismäen välillä valmistui – hankkeen valmistujaisia vietettiin tänään Turussa

Julkaistu 23.1.2023 11.57

Vuonna 2019 käynnistyneet rakennustyöt saatiin päätökseen puoli vuotta etuajassa, kun Kauselan ja Kirismäen välinen kehätien osuus otettiin liikenteelle kokonaisuudessaan nelikaistaisena marraskuussa ja nopeusrajoitus nostettiin sataan kilometriin tunnissa. Hankkeen valmistujaisseminaari järjestettiin tänään 23.1. Turussa.
 
”On hienoa olla juhlistamassa Turun seudulle tärkeän liikennehankkeen valmistumista, joka on vielä valmistunut etuajassa liikenteelle”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.
 
”Turun kehätie on merkittävä liikenneväylä koko eteläiselle Suomelle. Kausela–Kirismäki-hankkeessa tehdyt parannukset tekevät liikkumisesta vilkkaalla kehätiellä huomattavasti turvallisempaa ja sujuvampaa. Uusi ja parempi väylä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun. Hankkeessa rakennettavat ratkaisut tuovat myös helpotusta raskaalle liikenteelle ja työmatkaliikenteelle”, toteaa seminaarin avannut Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

 

Liikenne- ja viestintäministeri Harakan ja pääjohtaja Wihlmanin lisäksi seminaarissa puhuivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen johtaja Tuovi Päiviö, Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies, Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta, Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi sekä urakoitsijoiden edustajat Destia Oy:n Etelä-Suomen yksikön johtaja Eetu Väisänen sekä Kreate Oy:n toimitusjohtaja Timo Vikström.

Parantaminen tehtiin kahdessa vaiheessa

Kauselan ja Kirismäen välinen kahdeksan kilometrin pituinen tieosuus parannettiin kahdessa vaiheessa. Vuosina 2019–2021 toteutetussa ensimmäisessä vaiheessa Pukkilan ja Kirismäen välinen tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi. Tasoliittymät poistettiin rakentamalla Pukkilan eritasoliittymä ja Sippaan risteyssilta sekä uudistamalla Kirismäen eritasoliittymää. Lisäksi rakennettiin tieyhteys valtatieltä 10 Avantin logistiikka-alueelle. Ensimmäisen vaiheen urakoi Destia Oy.

Pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta marraskuussa 2022 valmistuneen toisen vaiheen suurimpiin töihin kuului kehätien nelikaistaistaminen Pukkilan ja Kauselan välisellä 5,5 kilometrin osuudella ja kolmen Aurajoen ylittävän sillan korjaustyöt. Lisäksi valtatien 10 liikennejärjestelyjä parannettiin. Vuonna 2020 käynnistyneen toisen vaiheen urakoitsijana toimi Kreate Oy.

“Työskentely sujui rakennustöiden ajan turvallisesti ja hankealueella vältyttiin työmaan aiheuttamilta vaaratilanteilta. Myös häiriöt liikenteelle pysyivät vähäisinä sujuvien työnaikaisten liikennejärjestelyiden ansiosta”, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastosta.

Hankkeen kummassakin vaiheessa rakennettiin kehätielle myös laaja rinnakkaisteiden verkosto. Lisäksi melusuojausta parannettiin merkittävästi. Parannettujen tieosuuksien kohdille rakennettiin meluaitoja, -kaiteita ja -valleja.

Hankkeessa parannettiin myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä rakennettiin kokonaan uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä yhteensä noin 15 kilometriä. Valtatien 10 varteen rakennettiin neljä uutta alikulkukäytävää. Parannuksilla helpotetaan etenkin työmatkapyöräilyä.

Alueen luonto huomiotiin rakennustöissä

Kehätien reunametsissä elävän liito-oravan elinolosuhteet turvattiin rakentamalla hyppytolppia helpottamaan tien ylitystä. Liito-oravan asuinalueille puolestaan tuotiin pesäpönttöjä.

Aurajoella siirrettiin kymmeniä tuhansia simpukoita turvaan yläjuoksulle siltatöiden tieltä. Yksi joesta löydetyistä simpukkalajeista oli rauhoitettu vuollejokisimpukka.

Pukkilaan rakennettiin vihersilta, jotta eläimet voivat ylittää kehätien turvallisesti. 39 metriä pitkä silta päällystettiin maalla ja kasvillisuudella ja alueelle pystytettiin riista-aita ohjaamaan eläimet sillalle.

Kustannukset alittuivat kymmenen prosenttia

Hankkeen kustannusarvio oli 98 miljoonaa, joka alittui noin kymmenellä prosentilla. Väylävirasto toteutti hankkeen yhteistyössä Kaarinan ja Liedon kaupunkien kanssa.  

Hanke toteutettiin kehitysvaiheen sisältävällä Suunnittele ja toteuta -urakkamallilla, jossa Väylävirasto ja urakoitsijat pystyivät yhteistyössä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja löytämään kustannussäästöjä.

”Kehitysvaiheen aikana yhdessä urakoitsijoiden kanssa tehty suunnittelu ja ideointi edesauttoivat rakennustöiden sujuvaa käynnistymistä”, kertoo Sillanpää.  

Hankealueella tehdään kevään aikana vielä istutuksia ja muita vihertöitä. Avantin eritasoliittymän rakennustyöt hankealueella jatkuvat vuonna 2023 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Liedon kaupungin toimesta.

Hanke lukuina

  • 8 km nelikaistaista kehätietä
  • 5 eritasoliittymää
  • 27 siltaa rakennettu tai korjattu
  • 6,7 km melusuojausta
  • 1,1 miljoonaa kuutiota kallio- ja maaleikkausta
  • 475 000 neliötä päällystettä


Pukkilan vihersilta


Aurajoen ylittävät sillat


Kirismäen eritasoliittymä


Tuulissuon eritasoliittymä

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Juha Sillanpää, Väylävirasto, p. 029 534 3608, [email protected]
Projekti-insinööri Mervi Kulha, Väylävirasto, p. 029 534 3393, [email protected]

Seuraa hanketta:

Verkkosivuiltamme http://www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa http://www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennettiin nelikaistaiseksi. Samalla parannettiin myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteutti hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuivat vuonna 2022.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta