E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirismäki

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018 ja sen laati Finnmap Infra Oy. Kirismäen eritasoliittymän osalta tiesuunnitelmaa ollaan muuttamassa. Tiesuunnitelman muutosta laatii Destia Oy. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen on käynnissä. Kakkosvaiheen toteutukseen on myönnetty rahoitus ja toteutuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väylä ja ykkösvaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy.   

Osoitekarttapohjalle tehty yleiskartta Kausela-Kirismäki hankkeeseen sisältyvistä parantamistoimenpiteistä.

Kakkosvaiheelle myönnetyn rahoituksen turvin hanke voidaan toteuttaa kerralla alusta loppuun.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä ja hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylä. Hankkeen kakkosvaiheen toteuttamiseen myönnetyn rahoituksen turvin hanke saadaan toteutettua kerralla alusta loppuun. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2019-2023. Hankkeen rakennusvaiheelle on tehty omat hankesivut, joista vastaa Väylä. Sivuilta löytyy tietoa mm. rakentamisen työvaiheista ja etenemisestä sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Väylän projektipäällikkö Juha Sillanpää ja ensimmäisen vaiheen toteutuksen urakoitsijana toimii Destia Oy. Rakentamisesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät rakennusvaiheen hankesivuilta.

Tästä linkistä rakennusvaiheen hankesivuille  

Hankkeen tiesuunnitelma

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki on suunniteltu noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella. 

Hankkeen hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ollaan muuttamassa Kirismäen eritasoliittymän ramppien osalta. Rahoitus mahdollistaa ramppien toteuttamisen tavoitetilan mukaisena ratkaisuna. Tiesuunnitelman muutoksen luonnosta esitellään yleisölle tiistaina 1.10.2019 kello 17-18 Kausela-Kirismäki hankkeen projektitoimistolla osoitteessa Keskiläntie 2, Lieto.   

Tiesuunnitelmassa ei ollut mukana Kaarinantien kääntöä eikä Avantin eritasoliittymää, sillä niitä ei hyväksytty hankkeen yleissuunnitelmassa. Tämän hetkiset kaavat eivät mahdollista Kaarinantien kääntöä. Liedon kunta on laatinut Avantin eritasoliittymän mahdollistavan asemakaavan, mutta hankkeen toteutus edellyttää tiesuunnitelman laatimista.  

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Kaarinantien kääntö edellyttää kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia ja Avantin eritasoliittymä edellyttää tiesuunnitelman ja asemakaavojen laatimista.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019