Hyppää sisältöön

Näkökulma: Rautatieliikenteenohjaus tekee liikenteestä sujuvampaa

Julkaistu 16.9.2022

Mikä on rautatieliikenteenohjauksen rooli sujuvamman raideliikenteen takana? Kysyimme asiasta Fintrafficin operatiiviselta johtajalta, Sanna Järvenpäältä.

Minkälaiset asiat aiheuttavat eniten häiriöitä liikenteelle rautateillä?

"Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suurimmat junaliikenteen häiriöt näkyvät tilastoissa erityisesti haastavilla talvikeleillä, jolloin muun muassa lumimyrskyt, pöllyävä lumi ja pakkanen aiheuttavat kalustovikoja ja ongelmia vaihteiden kääntymisessä. Huonon sään lisäksi muun muassa infran vikaantuminen voi aiheuttaa myöhästymisiä.

Kolme eniten junaliikenteeseen vaikuttavaa vikaa ovat vaihdeviat, asetinlaiteviat ja sähkörataviat. Kun tarkastelee viimeistä vuotta, niin nämä viat ovat näkyneet eniten Helsinki-Riihimäki-välillä sekä Luumäki-Parikkala-välillä.

Ongelmapaikat ovat tiedossa ja niitä korjataan. Väylävirastolla on käynnissä ratahanke Luumäki-Parikkala-välillä. Siinä toteutetaan mm. merkittäviä perusparannuksia raiteisiin sekä rakennetaan uusi kaksoisraide. Helsinki-Riihimäki-ratahankkeessa parannetaan taas Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta uusilla lisäraiteilla, joilla lisätään rataosan kapasiteettia ja häiriönsietokykyä.

Näillä hankkeilla saavutetaan parempaa välitys- ja häiriönsietokykyä, mutta rakennusvaiheessa ne valitettavasti myös aiheuttaneet häiriöitä junaliikenteelle."

Operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.

Mitä Fintrafficin rautatieliikenteenohjaajat voivat tehdä, jotta häiriöistä palaudutaan mahdollisimman nopeasti normaaliin?

"Fintraffic pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa ennakoimaan häiriöitä sekä mahdollisimman nopeasti poistamaan häiriötekijät liikennöinnin mahdollistamiseksi.

Erityisen paljon ennakoivaa työtä tapahtuu talveen liittyen, koska sen tiedetään aiheuttavan eniten häiriöitä liikennöintiin. Ratainfran omistava Väylävirasto, liikenteenohjauksesta vastaava Fintraffic sekä liikennöitsijät tekevät ympäri vuoden jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä. Talvella yhteistyön merkitys korostuu erityisesti.

Lisäksi Fintraffic tekee jatkuvaa yhteistyötä operatiivisesti Ilmatieteen laitoksen kanssa. Kun tiedossa on myrskykelit, niin varautuvat kaikki rautateiden toimijat ennalta tilanteeseen. Talvea varten on tehostettu seuranta sään ennakointiin sekä toimijat yhteisesti seuraavat onnistumista viikoittain, jotta voitaisiin turvata matkustajien turvallinen ja mahdollisimman aikataulujen mukainen liikkuminen.

Fintrafficin operatiivisessa toiminnassa on useita rooleja, jotka pyrkivät auttamaan liikennettä mahdollisimman häiriöttömäksi tai pienentämään häiriöiden vaikutusta.

Liikenteenlaadun valvomo tunnistaa ennakolta tekijöitä, jotka voisivat toteutuessaan aiheuttaa häiriöitä, nämä ovat esimerkiksi akseleiden kuumenimiset, lovipyörät tai virroitin viat. Liikenteenohjaus puolestaan pyrkii häiriötilanteessa löytämään mahdollisimman nopeasti vaihtoehtoisia malleja liikennöintiin, jos tällaisia on käytettävissä.

Rataliikennekeskus tiedottaa mediaa sekä sidosryhmiä ja yhteistyössä rautatieliikenteentoimijoiden kanssa päättää mahdollisista isommista tarvittavista muutoksista tai toimenpiteistä kuten junien perumisista tai vuorovälien muutoksista.

Tilannekoordinaattorit puolestaan tukevat häiriötilanteiden ratkaisua ja toimivat keskustelukumppanina esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa, jos he ovat tekemässä operaatiota rautatieympäristössä. Tilannekoordinaattoreiden ja pelastuslaitoksen yhteistyöllä pyritään mahdollistamaan turvallinen työskentely-ympäristö, mutta mahdollistaa myös liikennöinti mahdollisuuksien mukaan."

Millaisia raideliikenteen kehitysprojekteja Fintrafficilla on käynnissä?

"Fintrafficissa on meneillään kauko-ohjausjärjestelmien uudistamishankkeet Kaakkois- ja Pohjois-Suomessa. Kauko-ohjauksen kehittämisellä pyritään rakentamaan entistä luotettavampaa liikennöintiä. Historiassa kauko-ohjauksen vikatilanteet ovat voineet aiheuttaa laajoja häiriöitä ja nyt tehtävien muutosten ja uudistusten avulla häiriöt saadaan huomattavasti pienemmälle tasolle. Tavoitteena tulevaisuudessa on, ettei matkustajille aiheutuisi käytännössä lainkaan kauko-ohjausjärjestelmistä johtuvia häiriöitä.

Tiedon laajemman hyödyntämisen kautta pyritään löytämään myös häiriöitä aiheuttavia tekijöitä ennen niiden vaikuttamista tuotantoon. Liikenteestä ja rautatieympäristöstä saatavan tiedon avulla voidaan tukea täsmällisyyden kehittymistä ja kohdentaa toimenpiteet niihin kohteisiin, jotka ovat merkityksellisimpiä asiakkaille.

Lisäksi Väyläviraston ja Fintrafficin yhteinen Digirata-hanke ja sen laajempi nivoutuminen raideliikenteenohjauksen sekä järjestelmien kehitykseen tuovat toteutuessaan mukanaan entistä turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä koko Suomen laajuisesti."

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Pidämme Suomen liikkeellä

Tieliikenteen pullonkaulan anatomia

Kävelyn ja pyöräilyn väyliin satsataan – miten niiden päällystäminen eroaa maanteistä?

Tieliikenteen väsymätön auttaja

Rautatieliikenteen täsmällisyyttä parannetaan monin keinoin

Laivojen koko kasvaa – pysyvätkö vesiväylät mukana kehityksessä?

Meriliikenteenohjaus estää karilleajoja ja tekee meriliikenteestä sujuvampaa
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta