Hyppää sisältöön

Meriliikenteenohjaus estää karilleajoja ja tekee meriliikenteestä sujuvampaa

Julkaistu 16.9.2022

Yksi Väyläviraston tärkeistä yhteistyökumppaneista on meriliikenteenohjauksesta vastaava Fintraffic. Vuonna 2021 meriliikenteenohjaus esti yhdeksän mahdollista karilleajoa.

Fintrafficin meriliikennekeskukset valvovat rahti- ja matkustajalaivojen turvallista kulkua Suomen rannikkoalueella kellon ympäri. Meriliikenteenohjaajien valvovat silmät näkevät laivat reaaliajassa VTS-tilannekuvassa. Jos kaikki sujuu hyvin, pelkkä tarkkana oleminen riittää. Joskus on kuitenkin puututtava peliin.

”Ennakointi on tässä työssä tärkeää. Otamme yhteyden alukseen, jos se on suuntaamassa ulos väyläalueelta tai kahden aluksen välille on syntymässä yhteentörmäämistilanne”, kertoo operatiivinen johtaja Sari Talja Fintrafficilta.

Operatiivinen johtaja Sari Talja.

Erilaisten onnettomuuksien ehkäisy on meriliikenteenohjauksen ydinaluetta, mutta valvontaan kuuluu muutakin. Fintraffic kerää esimerkiksi tietoa erilaisista meriliikenteen rikkeistä ja poikkeamista. Kerättyä tietoa käytetään meriliikenteen kehittämisessä.

Viime vuonna rike- ja poikkeamaraportteja kertyi yli 800 kappaletta. Raporttien perusteella meriliikennettä haittaavat häiriöt voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaan: laivan omat tekniset häiriöt, luotsauksen häiriöt sekä säästä ja jääolosuhteista johtuvat viivästykset.

”Yksittäisten alusten matkoja hidastivat useimmiten kone- ja tekniset viat. Harvinaisempia hidasteita olivat esimerkiksi kanavien huolto- ja korjaustyöt tai jäänmurtajan odottaminen. Huonot sääolosuhteet vaikuttavat kerralla usean laivan kulkuun, mutta harvemmin huono sää katkaisee laivaliikennettä”, Talja kertoo.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Pidämme Suomen liikkeellä

Tieliikenteen pullonkaulan anatomia

Kävelyn ja pyöräilyn väyliin satsataan – miten niiden päällystäminen eroaa maanteistä?

Tieliikenteen väsymätön auttaja

Rautatieliikenteen täsmällisyyttä parannetaan monin keinoin

Näkökulma: Rautatieliikenteenohjaus tekee liikenteestä sujuvampaa

Laivojen koko kasvaa – pysyvätkö vesiväylät mukana kehityksessä?


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta