Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: lohkopäällikkö luotsaa rakennustöitä kokonaisvaltaisella otteella

Julkaistu 25.4.2024

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen työmailla työskentelee iso joukko ammattilaisia, jotka huolehtivat rakennustöiden edistämisestä. Yksi heistä on Hessundinsalmen sillan lohkopäällikkö Tatu Saharinen Kreatelta. Mitä lohkopäällikön tehtäviin ja työpäiviin kuuluu?

Lohkopäällikkö johtaa hankeosan rakennustöitä ja huolehtii, että työt etenevät aikataulussa, laadukkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Tatun mukaan päivät kuluvat  työmaatoimistolla ja työmaalla ja koostuvat vaihtelevasti muun muassa työvaiheiden suunnittelusta, resursoinnista, hankintojen tekemisestä, raportoinnista sekä laskujen tarkastamisesta. 

Yhteen hiileen puhaltaminen on rakennustöissä tärkeää ja esimerkiksi tulevat työvaiheet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä työnjohtajien,  työmaainsinöörien sekä työntekijöiden kanssa.

”Tarkastelen työmaata kokonaisuutena, myös pitkällä tähtäimellä. Pyrin ennakoimaan tulevia tarpeita, kuten sitä, millaisia työkoneita ja työryhmiä tuleviin työvaiheisiin tarvitaan. Hessundinsalmen sillan hankeosa on sen verran suuri ja kompleksinen kohde, että mietimme kokonaiskuvaa ja jaamme vastuita yhdessä työnjohtajien ja työmaainsinöörien kanssa”, Tatu kertoo.

Toimiva vuorovaikutus vie pitkälle

Hessundinsalmen sillan hankeosalla työskentelee parhaimmillaan noin 30 ammattilaista. Työvaiheiden yhteensovittaminen ja vaiheistus vaatii huolellista yhteydenpitoa kaikkien osapuolten kesken. Sujuva rakentaminen taataan paitsi perusteellisella etukäteissuunnittelulla myös päivittäisellä kommunikaatiolla.

”Käymme työryhmien kanssa seuraavan päivän työt aina etukäteen läpi ja kertaamme vielä päivän agendan aina yhteisesti aamulla, kun tapaamme työmaalla. Meillä on hyvin kokenut ja osaava porukkaa täällä ja rakennustyöt hoituvatkin todella ammattitaitoisesti ”, kehuu Tatu.

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen hankeosat eivät toimi toisistaan erillisinä, vaan myös hankeosien välillä pidetään yhteyttä lähes päivittäin. Hankeosilla käytetään osin samoja työryhmiä ja työkoneita, joten näiden yhteensovittaminen vaatii tarkkaa koordinointia. Lisäksi hankeosat pyrkivät puolin ja toisin kierrättämään ja uudelleen hyödyntämään rakennusmateriaaleja mahdollisimman tehokkaasti.

”Keskustelemme työmaiden kesken erilaisista työvaiheista ja toimintatavoista, jotta voimme ottaa oppia myös toisiltamme”, Tatu painottaa.

ilmakuvassa rakenteilla oleva silta, vanha silta sen vieressä, ympärillä meri ja puita.

Kuva: Hessundinsalmen siltatyömaa maaliskuussa, kun sillan kansi oli juuri valettu.

Teknistä taitoa ja onnistumisen iloa

Lohkopäällikön aika ei käy pitkäksi sillä Hessundinsalmen silta, kuten kaverinsa Kirjalansalmessa, on poikkeuksellisen suuri ja teknisesti haastava kokonaisuus. Vaativia työvaiheita ovat Tatun mukaan olleet erityisesti sillan välituet niiden korkeutensa vuoksi sekä sillan betoninivel. Oman ulottuvuutensa kokonaisuuteen asettaa sillan haastavat työnaikaset rakenteet. 

Kokoluokkansa vuoksi myös sillan kannen betonointi maaliskuussa oli Tatun sanoin iso ja työryhmältä huolellista valmistautumista vaativa urakka, sillä kanteen valettiin noin 3000 m3 betonia ja töitä tehtiin vuoroissa tauotta noin 50 tunnin ajan. 

Yhdeksi mieleenpainuvimmaksi työvaiheeksi lohkopäällikkö nimeää kuitenkin betoninivelen rakentamisen, joka Suomen mittakaavassa onkin varsin harvinaislaatuinen ratkaisu.

”Betoninivelen rakentaminen kokonaisuudessaan, sekä nivelen mock up että lopullinen toteutus, oli erityinen ja melko jännittäväkin kokemus, sillä kukaan työmaalla ei ollut koskaan tehnyt sellaista aiemmin. Oli todella hienoa, että saimme vietyä teknisesti hyvinkin vaativan rakenteen onnistuneesti maaliin!”, hymyilee Tatu.