Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: betoninivelrakenteen tunkkaus – pienellä mutta haastavalla siirrolla suuri merkitys

Julkaistu 26.1.2024

Hessundinsalmen sillan betoninivelrakenne on teknisesti vaativa ratkaisu, jota tavataan Suomessa melko harvoin. Betoninivelrakenteen pilarin tunkkauksessa pilareita kohotettiin vain kymmeniä millimetrejä, mutta pienellä siirrolla on sitäkin merkittävämpi vaikutus sekä nivelen kestävyyteen että seuraaviin työvaiheisiin.

Betoninivelet tulevat sillan välitukien alapäähän ja niiden tärkein tehtävä on auttaa vähentämään sillan jalkoihin ja betoniin kohdistuvaa rasitusta. Nivelen ohuempi kohta sallii tuen pienet kiertymät, jotka aiheutuvat etenkin lämpötilamuutoksista: sillan betonikansi elää vuoden aikana, ja lyhenee ja pitenee muutamia senttejä lämpötilavaihtelun mukaan. 

”Betoninivelrakenteen joustavuus takaa sen, että liikkeet eivät kuormita siltaa liikaa ja aiheuta rakenteeseen vaurioita. Betoninivel on kestävä ja huoltovapaa ratkaisu myös pitkällä tähtäimellä, sillä se on pysyvä osa sillan rakennetta ja yhtä pitkäikäinen kuin silta itsessään”, selittää Kreaten kehityspäällikkö Rasmus Sainmaa.

Esikohotuksella ennakoidaan tulevia liikkeitä

Viime syksynä Hessundinsalmen työmaalla toteutettiin vaativa työvaihe, kun betoninivelrakenteen pilari tunkattiin esikohotusasentoon eli siirrettiin hieman yläviistoon. Noin 480 tonnia painavan vesiaukkoon nojaavan pilarin asentoa kohotettiin 30 millimetriä siten, että nivel pysyy sen toiminnan kannalta tärkeässä kulmassa. 

Tunkkaus on tärkeä työvaihe, sillä muun muassa lämpötilamuutoksista aiheutuvan liikkeen lisäksi myös raskaat telineet, joiden päälle pilarit ovat valettu painuvat ajan myötä ja aiheuttavat liikettä. Kohottamalla pilareita poistettiin telineistä rakenteeseen aiheutuva painauma ja ennakoitiin tulevia liikkeitä ja muodonmuutoksia.

Käytännössä tunkkaus tapahtuu hydraulisylintereillä, joihin aiheutettu korkea paine jaksaa nostaa massiivisiakin kuormia. Hessundinsalmen sillan kummallakin välituella oli tunkkauksen aikana neljä hydraulitunkkia, joista jokainen jaksoi liikuttaa peräti 200 tonnia painoa.
 

Kuvistuskuva, johon piirretty sillan pilarit, kalusosa joka sitoo pilarit sekä betoninivel

Betoninivel vähentää sillan liikkeistä aiheutuvaa kuormitusta rakenteisiin. Tunkkauksella huolehditaan, että nivel pysyy sen toiminnan kannalta oikeassa kulmassa. 

Tiiviillä yhteistyöllä onnistuneeseen lopputulokseen

Haastava työvaihe kesti kokonaisuudessaan vain 30 minuuttia, mutta vaati hyvin tiivistä ja kokonaisvaltaista kehitystyötä aina sillan tukirakenteen suunnittelusta urakointiin ja laadunvarmistukseen. 

Harvinaislaatuisen operaation onnistumista seurattiin tarkasti usealla erilaisella mittausjärjestelmällä sekä ennen siirtoa että sen jälkeen.  

”Monitorointijärjestelmän anturit mittasivat pilareiden kaltevuutta ja nivelen kiertymää millimetreissä. Lisäksi meillä oli Koherent Oy:n erittäin tarkka reaaliaikainen siirtymämittalaite, joka lähetti 0,1 millimetrin tarkkuudella tietoa liikkumisesta ja työvaiheen etenemisestä. Näin varmistimme vaativan työvaiheen onnistumisen ja laadukkaan lopputuloksen”, Sainmaa summaa.