Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: ylimääräinen maa-aines saa uuden elämän monipuolisilla virkistysalueilla

Julkaistu 29.1.2024

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeessa syntyvää ylimääräistä puhdasta maa-ainesta sijoitetaan kahdelle alueelle, jotka rakennetaan virkistyskäyttöön. Alueet ovat Paraisten kaupungin omistamia ja hanke on käynyt läpi niiden toiminnallisuuksia ja suunnitelmia yhdessä kaupungin kanssa.

Sijoitusalueilla hyödynnetään esimerkiksi louhinnoista saatua louhetta ja mursketta, jota käytetään muun muassa pengerryksissä, Hessundinsalmen vanhan sillan punaista graniittikiveä sekä maaleikkausten myötä syntyvää puhdasta maa-ainesta. Maa-aineksen puhtaus testataan huolellisesti ennakkoon. 

”Olemme suunnittelutyössä pyrkineet huomioimaan mahdollisimman monet käyttäjät aina lapsiperheistä ja koululaisista polkupyöräilijöihin ja retkeilijöihin. Lisäksi alueiden ominaispiirteet ja maastomuodot otetaan huomioon, esimerkiksi jo kostealle alueelle istutetaan kosteikkokasvillisuutta ja kuivemmalle alueelle sinne sopivaa puustoa”, selittää hankkeen projekti-insinööri Saramaria Cowell.

Suunnitelmapiirros sijoitusalueesta.

Kuva: suuntaa-antava luonnos virkistysalueen suunnitelmasta. Suunnitelmat saattavat vielä päivittyä.

Kirjalansalmen sijoitusalue: pulkkailua ja retkeilyä metsän siimeksessä

Ali-Kirjalantien varressa sijaitseva kohde on kahdesta alueesta suurempi. Metsäalueelle on suunniteltu muun muassa kaksi luontoreittiä, joista toinen on leveä ja esteetön ja toinen hieman pienempi metsäpolku.

Alueen kasvillisuudesta pyritään tekemään monipuolinen toteuttamalla erilaisia kasvillisuusvyöhykkeitä: luontokohteeseen tulee eri puustolajeja, niittyä sekä kosteikkokasvillisuutta. Osa puista istutetaan ja kasvillisuuden annetaan kasvaa ja metsittyä luonnollisesti ajan saatossa.

Ulkoilureitille tulee retkeilijöitä varten levähdyspaikaksi laavu ja nuotiopaikka sekä alueen reunaan paikallisen koirayhdistyksen Par-Hau:n kanssa suunniteltu koirapuisto. Myös perheen pienimmät on huomioitu.

”Alueelle on varattu Paraisten kaupungin toiveiden mukaisesti pulkkamäkialue, jonne lapset pääsevät laskemaan mäkeä talvisin”, Saramaria kertoo.

Hessundinsalmen sijoitusalue: oppituokioita ja vauhdin hurmaa

Hessundinsalmen virkistysalueelle on suunniteltu leveä ja esteetön luontoreitti, joka kiertää alueen ulkoreunalla. Reitti on suunniteltu oppimisympäristö-tyyppiseksi poluksi, jonka varrelle istutetaan Suomen puustoa. Lajisto vaihtelee maaperän ja kasvuolosuhteiden mukaan reitin varrella. Kasvillisuudesta ja niiden erityispiirteistä kerrotaan opaskylttien avulla. 

Virkistysalueen keskelle on puolestaan varattu erityinen reitti pyöräilijöille. Pyöräradalle tehdään muun muassa kumpareita sekä esteiden ohi pujoteltavia osuuksia. Lisäksi alueelle on suunniteltu istuskelu- ja levähdyspaikka, jossa hyödynnetään Hessundinsalmen vanhan sillan punaista graniittikiveä. Graniittikiveä käytetään myös alueen kiviportaissa ja pengerryksissä.
Ympäristön ominaispiirteet ja siellä elävät eliöt pyritään huomioimaan viherrakentamisessa mahdollisimman hyvin.

”Hessundinsalmen alueella on luonnostaan muun muassa yksi paahteinen kivikkokohta, jonne istutetaan paahdeympäristöön sopivaa kasvillisuutta, kuten isomaksaruohoa. Isomaksaruoho toimii myös alueella elävän Apolloperhosen ravintona”, täsmentää Saramaria.

Piirroskuva luontoreitistä ja pyöräradasta.

Kuva: suuntaa-antava luonnos virkistysalueen suunnitelmasta.

Viimeiset materiaalit siltojen purkutöiden jälkeen

Tällä hetkellä virkistysalueet ovat rakennusvaiheen alkupuolella.  Alueille on tehty muun muassa polkusuunnitelmia mukaillen työmaateitä, maastomuotoiluja ja tienpohjaa. 

Hessundinsalmen alue valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2025 aikana, kun vanhasta purettavasta sillasta saadaan loputkin hyödynnettävät materiaalit käyttöön. Kirjalansalmen alue valmistuu puolestaan vuoden 2026 aikana vanhan sillan ja pengertieosuuden purkamisen jälkeen.

Suunnittelijat kiertävät alueilla säännöllisesti seuraamassa töiden etenemistä, jonka lisäksi muun muassa istutusten kasvuunlähtöä seurataan vielä rakentamisen jälkeenkin. Hankkeen jälkivastuuvaihe kestää 3 vuotta ja siihen kuuluu esimerkiksi istutusten kasvuunlähdön varmistavat hoitotoimenpiteet, kuten kastelu, kitkeminen sekä hoito vihertöiden osalta. Alueiden mahdollisesta talvikunnossapidosta vastaa maanomistaja eli Paraisten kaupunki.