Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke hakee ympäristölupaa kierrätysbetonin murskaamiseen

Julkaistu 20.3.2024 8.16

 

Hanke hakee lupaa hankkeessa purettavan betonin murskaamiseen Kirjalan maamassojen sijoitusalueella. Lupa koskee hankealueelta purettavaa, kierrätyskäyttöön soveltuvaa betonia.

Ennakkoon tutkittu betoni murskataan, ja se käytetään hyödyksi lähtökohtaisesti hankkeella.

”Infrarakentaminen on päästöintensiivistä toimintaa, joten kaikki rakentamisen hiilikädenjälkeä kasvattavat innovaatiot ovat erittäin tervetulleita. Väyläviraston tavoitteena on edistää ja lisätä uusiomateriaalien käyttöä hankkeissaan. Kierrätysbetonin käytön avulla säästetään satoja tonneja hiilidioksidipäästöjä”, sanoo siltahankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Wikström.

Hanke käyttää kierrätysbetonia teiden, mukaan lukien maantien 180, rakennekerrosten rakentamisessa.

Uusiokäyttö vähentää rakentamisessa syntyvää jätettä

Kierrätetyn betonimurskeen laajamittaisemman hyödyntämisen taustalla on”Ei Enää Jätettä” (EEJ)-asetus, joka avaa uusia mahdollisuuksia betonijätteen uusiokäytölle ja vähentää rakentamisessa syntyvän jätteen määrää.

Kierrätysmateriaali korvaa neitseellistä kiviainesta

Kierrätetty betonimurske vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan luonnonmateriaaleja. Se esimerkiksi lujittuu erittäin hyvin. Sen käytöllä voidaan myös vähentää neitseellisen kiviaineksen käyttöä maanrakentamisessa. Lisäksi, kun hankealueelta kierrätetty betoni uusiokäytetään samalla alueella, lyhenevät myös materiaalikuljetusten pituudet merkittävästi. Kierrätetyllä betonimurskeella on lisäksi laaja hiilidioksidin sidontakyky, eli se toimii hiilinieluna. Ilmiöstä käytetään nimeä karbonatisoituminen.

”Kaikella tällä on suuri vaikutus paitsi infratyömaan ympäristöön ja maisemien säilymiseen, myös merkitystä hankkeen hiilikädenjälkeä ja päästölaskelmia tarkastellen. Hanke on ensimmäisiä infrahankkeita Suomessa, joissa käytettään kierrätysbetonia näin laajassa mittakaavassa”, Wikström toteaa.

Ympäristölupa kuulutetaan 21.3.2024. Murskaamisen vaikutukset lähialueeseen esimerkiksi melun osalta eivät poikkea muusta rakentamisen aikaisista vaikutuksista.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, [email protected]

Seuraa hanketta:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/