Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultin Projektipäällikkö

Ari Loukkalahti

  • 040 075 8782

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttaja / Suunnittelupäällikkö

Siru Koski

  • 040 723 2044

Tampere–Pori-radan tasoristeyksien poistaminen

Ratahanke tampereporitaso general Käynnissä Satakunta Pirkanmaa Harjavalta Kokemäki Pori Ulvila Nokia Tampere

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän rautateiden turvallisuusriskin. Tampere–Pori-rataosuudella tasoristeyksiä on 43 ja laituripolkuja viisi. Hankkeella parannetaan rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta poistamalla noin 30–40 tasoristeystä rataosuudelta.

Hankkeen taustat

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Onnettomuuksia rataosalla tapahtuu kymmenessä vuodessa keskimäärin viisi. 

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

 

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeyksistä sekä parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen turvallisuutta kustannustehokkain keinoin. Kokemäki-Pori välillä on 27 ja Tampere-Kokemäki välillä 19 tasoristeystä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Tasoristeyskohteet valikoituvat ohjelmaan turvallisuuskriteerien ja kustannustehokkuuden yhteisvaikutukseen perustuvalla priorisoinnilla. Näiden kohteiden välittömässä läheisyydessä olevat tasoristeykset arvioidaan samanaikaisesti, koska nyt suunniteltavien kohteiden tiejärjestelyillä voidaan mahdollisesti poistaa muitakin tasoristeyksiä.

Kohteiden toteuttamisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttavat suunnitteluun liittyvät prosessit, kuten tie- ja ratasuunnitelmat, yksityistietoimitukset, kuulemiset ja mahdolliset valitukset.

Hankkeen eteneminen

  • Hankkeen valmistelevat työt ja suunnittelu 2019–2021
  • Rakentamistyöt 2021–2023

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Hankkeen valmistelu on käynnissä. Rakennuttamis- ja suunnittelukonsulttina toimii Ramboll CM Oy.