Hyppää sisältöön

Vekaransalmen silta on hyvässä vauhdissa

Julkaistu 11.09.2018

Vekaransalmen siltahankkeen rakennustyöt ovat hyvin käynnissä. Meneillään ovat volyymiltään suurimmat työvaiheet, jotka alkoivat alkukesästä ja kestävät noin vuoden. Valmistuttuaan 639-metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin silta.

Mt 438 Virmutjoki–Sulkava Vekaransalmen siltahankkeessa Vekaransalmen lossiyhteys korvataan kiinteällä sillalla. Lisäksi hankkeessa rakennetaan noin 1,5 kilometriä uutta tielinjaa ja yksityistiejärjestelyt. Rakentaminen on aloitettu alkuvuodesta 2018.

Työt suunnitellaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja lähialueen asukkaille. Hankkeen vastaanotto on ollut hyvin positiivista, eikä poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä ole juuri tarvittu.

Kiireinen kausi jatkuu ensi kesään asti

Tällä hetkellä meneillään ovat volyymiltään suurimmat työvaiheet, jotka alkoivat alkukesästä. Kiireinen kausi kestää noin vuoden.

Hankkeen suurimmat työt eli alusrakennetyöt ovat olleet käynnissä kevättalvesta 2018 ja etenevät hyvin. Alusrakennetöihin kuuluvat mm. paalutusten, anturoiden ja pilareiden rakentaminen. Sillan tulopenkereitä on ajettu keväällä ja vesistöön on koko kesän ajan rakennettu työsiltaa.

Sillan maatuet ovat lähes valmiita molemmissa päissä. Neljä veteen tulevaa pilaria valmistuvat nyt syksyn aikana, tällä hetkellä on käynnissä näiden vesistöön tulevien välitukien perustustyöt. Itärannalla sijaitsevat maanvaraiset välituet (4 kpl) valmistuivat kesällä.

Kesällä on aloitettu kansirakenteen (noin 140 metriä) työntöasennus. Loput teräksisen kansirakenteen asennuksesta tehdään nostamalla syksyllä ja alkutalvesta. Talvella jatketaan kansirakenteen hitsaus- ja raudoitustöillä.

Massiivisessa siltahankkeessa riittää tehtävää myös ensi vuonna. Sillan kansi valetaan huhti−toukokuussa. Ensi kesänä tehdään sillan vesieristykset ja pintarakenteet sekä muut väylätyöt.

Silta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä

Silta valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä ja valmistuttuaan se on Suomen viidenneksi pisin silta (639 metriä). Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa tie- ja vesiliikennettä sekä vähentää lossin liikennöinnistä aiheutuvia kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Ympäröivä luonto huomioidaan läpi hankkeen elinkaaren, ja myös esteettisyys on tärkeää. Hanke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia Pihlajaveden Natura-alueeseen tai saimaannorppiin. Massiivisen sillan halutaan uppoavan kauniisti maisemaan, ja siltaan onkin tulossa myöhemmin upea valaistus.

Lisätietoja medialle:

Projektipäällikkö Jetro Matilainen, Liikennevirasto, p. 050 505 1513, [email protected]
Valokuvia ja hankealueen kartta: https://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/sets/72157687777440384

Hanke verkossa:
www-sivut: http://www.liikennevirasto.fi/vekaransalmi
Facebook: https://www.facebook.com/Vekaransalmensilta/

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.