Lisätiedot

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektinjohtaja

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Pasila-Riihimäki, 1. vaihe

Käynnissä Uusimaa Kanta-Häme

Pasila-Riihimäki-hankkeessa parannetaan Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Tavoitteena on tavaraliikenteen erottaminen henkilöliikenteestä ja tärkeimpien liikennepaikkojen vaihdeyhteyksien muuttaminen nopeammin läpiajettaviksi.

Helsinki-Riihimäki, 1. vaihe

Hankkeen taustat

Helsinki–Riihimäki-rataosa on osa Suomen vanhinta, 150 vuotta sitten rakennettua päärataa. Se on junamäärältään Suomen vilkkain rataosuus, jota käyttävät Helsingistä Riihimäen ja Lahden suuntiin liikennöivä lähiliikenne, Tampereen suuntaan ja Lahden oikoradalle suuntautuva kaukoliikenne sekä Pasilan, Vuosaaren, Sköldvikin ja Hangon radalta pääradalle suuntautuva tavaraliikenne.

Rataosan välityskyky on jäänyt liikennemäärien kasvaessa liian pieneksi, mikä on huonontanut junaliikenteen täsmällisyyttä ja tuonut sen alttiiksi häiriöille.

Kaikkiaan tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin.

Hankkeen tavoitteet

Helsinki–Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa parannetaan ensisijaisesti liikennepaikkojen toimivuutta ja rakennetaan lisäraide Ainolan ja Purolan välille.

Tavoitteena on vähentää vilkkaasti liikennöidyn rataosuuden häiriöherkkyyttä sekä tuoda joustoa liikennöintiin. Näin toimenpiteet luovat mahdollisuuden junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseen.

Tavoitteena on myös siirtää tavaraliikenne kulkemaan omille raiteilleen erillään henkilöliikenteestä sekä muuttaa tärkeimpien liikennepaikkojen yhteydet nopeammin läpiajettaviksi, mikä parantaa liikenteen hallintaa ja ohjaamista.

Tarkempaa tietoa hankkeeseen sisältyvistä toimenpiteistä on hankkeen sisältö -sivulla. Hankkeen kartan suuremmassa koossa pääset lataamaan tästä.

Kartta väliltä Pasila-Riihimäki.

Hankkeen eteneminen

Ensimmäisen vaiheen rakennusurakat käynnistyvät hankkeessa vuonna 2016. Tämänhetkisen arvion mukaan ensimmäinen vaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2020. Lisätietoja Järvenpään tai Riihimäen alueen töistä voi lukea Työt Järvenpään alueella -sivulta tai Työt Riihimäen alueella -sivulta.

Helsinki–Riihimäki-hankkeen toinen vaihe on ratasuunnitelmavaiheessa. Lisätietoa toisesta vaiheesta saa täältä.

Hankkeen kustannukset

Helsinki–Riihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien töiden kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa.

EU:n logo ja teksti: EU:n osittain rahoittama hanke, Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T).

Ajankohtaista hankkeessa