Hyppää sisältöön

Junien kulunvalvonta nykyaikaan - Digirata tuo mukavampia junamatkoja ja sujuvampia kuljetuksia pitkälle tulevaisuuteen

Julkaistu 30.1.2020

Suomen kulunvalvontajärjestelmän uusimista selvitetään Digirata-projektissa. Uuden järjestelmän on tarkoitus tuoda paljon hyvää junamatkustajille, elinkeinoelämälle ja ympäristölle.

Kuvassa näkyy Digirata-projektin tuomia mahdollisuuksia. Samat sisällöt löytyvät pdf-muodossa osoitteesta https://vayla.fi/documents/25230764/35414373/digirata-mahdollisuudet.pdf/6377b37c-ae30-46d6-a4b2-f4ef08382655?t=1586959673346

Kuva: Digiradan tuomia mahdollisuuksia. Katso kuva isompana pdf-versiona.

Junien kulunvalvontajärjestelmä JKV on tulossa elinkaarensa päähän. Kulunvalvontajärjestelmä varmistaa esimerkiksi sen, että junat noudattavat nopeusrajoituksia. Järjestelmän uusiminen on elinehto sujuvalle junaliikenteelle.

"Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa uusimaan järjestelmät. Suomen pitää EU-jäsenmaana päivittää rautatieliikenteenhallinnan järjestelmät yhteensopiviksi eurooppalaisiin vastineisiin", kertoo projektipäällikkö Juha Lehtola Väylästä.

Niin sanotusti pakolliset muutokset ovat vain yksi puoli kulunvalvontajärjestelmän uudistuksessa.

"Voimme rakentaa uuden järjestelmän päälle erilaisia ratkaisuja, joista on apua junaliikenteelle. Luomme nyt pohjaa sille, että rautateiden palveluissa voisi hyödyntää digitalisaation tuomia etuja maksimaalisesti", Lehtola sanoo.

Muutos linkittyy vahvasti tiedonsiirtoon. Esimerkiksi mobiiliyhteydet voisivat toimia junissa paremmin ja matkustajat saisivat reaaliaikaisempaa informaatiota junien kulkemisesta sekä aikatauluista. Myös häiriöistä olisi mahdollista palautua nykyistä ripeämmin.

"Uudenlaisissa järjestelmissä voidaan rajata häiriön vaikutukset paikallisemmaksi. Tämä on suuri etu", Lehtola toteaa.

Matkustajien lisäksi kehityksestä hyötyy myös ympäristö. Uuden järjestelmän avulla raideliikenteestä voidaan saada nykyistäkin ympäristöystävällisempää.

Kuten yleensäkin digitalisaatiohankkeissa, kaikkia uuden järjestelmän tuomia mahdollisuuksia ei vielä edes tiedetä. Kun esimerkiksi rajapintoja pystytään avaamaan, voivat virastot, yritykset ja yksityiset henkilöt keksiä erilaisia tapoja hyödyntää saatavilla olevia tietoja.

Testit tulossa

Digirata-projekti etenee kuin juna, mutta lopullinen reitti on vielä avoin. Hankkeen selvitysvaihe valmistuu maaliskuussa 2020. Tämän jälkeen päätetään, minkä suunnitelmaversion mukaan hankkeessa edetään.

"Teemme ainakin ensin testiradan, jossa pääsemme kokeilemaan muutoksia paikallisesti. Se, millä aikataululla muutos tulee koko Suomeen, on osa poliittista päätöksentekoa ja liittyy keskeisesti Liikenne12-työhön", Lehtola sanoo.

Digirata-projektissa työskentelee noin 40 henkilöä. Projektia vetävät Väylä ja Finrail. Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta digirata.fi


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta