Hyppää sisältöön

Digitalisoituvat väylät tuovat uusia mahdollisuuksia

Julkaistu 31.1.2020

Väylien kunto ja viestintäverkkojen kapasiteetti korostuvat digitaalisten palvelujen ja automaation kehityksen myötä, kirjoittaa Väylän pääjohtaja Kari Wihlman.

Kuvituskuva kolmesta väylämuodosta.

Tiedonsiirtotarpeet, nopeus, kapasiteetti ja toimintavarmuus ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kriittinen tekijä niin liikenteen, liikenteenohjauksen kuin väyläpidonkin näkökulmasta. Lisäksi digitalisaatio on keskeinen keino vähentää kustannuksia ja parantaa väyläomaisuuden hallintaa.

Väylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito digitalisoituvat. Samalla väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin. Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet omaisuudenhallinnan tehostamisessa ovat merkittävät.

Väylässä on käynnissä Velho-hanke, jonka perustana ovat nykyinen tierekisteri ja kaikkien väylämuotojen suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Kokonaisuus tulee muodostamaan rungon väyläverkkojen tiedonhallinnalle. Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen paikkaan väylien suunnitelma- ja toteumatieto yhtenäisin metatiedoin ja luokitteluin. Tämä muun muassa helpottaa inframallien tarkastelua ja tuo vihdoin tietomallit hyödynnettäväksi jokapäiväiseen käyttöön.

Tiedonsiirtotarpeet, nopeus, kapasiteetti ja toimintavarmuus tulevat olemaan kriittinen tekijä tulevaisuuden liikennejärjestelmässä niin liikenteen, liikenteenohjauksen kuin väyläpidonkin näkökulmasta. Tietoliikenneyhteydet tulisikin kytkeä tiiviimmin osaksi väylien kehittämistä ja palvelutasotavoitteita sekä huomioida nykyistä aikaisemmin hankemenettelyissä.

Digirata-selvitysprojekti on yksi tärkeimmistä käynnissä olevista digitalisaatio- ja kehittämishankkeista. Siinä selvitetään vaihtoehtoja vanhentuvan kulunvalvontajärjestelmän JKV:n korvaamiseksi ja Suomen kytkeytymiseksi Euroopan rautatiejärjestelmiin kustannustehokkaalla digitaalisella ratkaisulla. Projektin tavoitteena on saada raiteille enemmän kapasiteettia ja kustannustehokkuutta sekä lisätä rautatieliikenteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Tulevaisuudessa 5G tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi väyläverkon mittauksiin ja tiedonkeruuseen, kun suuria datamääriä pystytään liikuttelemaan vain pienellä viiveellä. Tämä luo täysin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kunnossapidon täsmätoimenpiteille sekä yhä parempien ja laadukkaampien väylätietojen ja tietomallien tuottamiselle, esimerkiksi liikenteen automaation tarpeisiin. 5G-yhteyksillä voidaan myös lisätä konenäön hyödyntämistä rataverkolla.

Kari Wihlman
Väylän pääjohtaja

Lisää aiheesta sivuillamme


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta