Hyppää sisältöön

Yhdessä laadituista standardeista laatua ja luotettavuutta

Julkaistu 23.5.2024

Standardeilla määritellään tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia ja valmistustapoja. Standardointi tähtääkin parempaan laatuun, turvallisuuteen ja yhteensopivuuteen. Väylävirasto osallistuu aktiivisesti standardointityöhön eri väylämuodoissa ja vastaa SFS:n toimialayhteisönä esimerkiksi teiden rakentamisessa käytettävien materiaalien ja laitteiden standardoinnista sekä geotekniikan standardeista.

Tiesilta ja autoliikennettä.

Väylävirastolle keskeistä standardointityötä tehdään eurooppalaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Näissä ryhmissä on tärkeä vaikuttaa, jotta suomalaiset erityistarpeet ilmaston ja maaperän suhteen tulevat huomioiduiksi ja standardoituja tuotteita on meillekin saatavilla. "Suomen olosuhteissa vaikkapa siltalaakereilta tulee löytyä kylmänkestävyyttä. Nastarenkaita varten asfalttimassalta puolestaan edellytetään kulutuskestävyyttä", konkretisoi tie- ja geotekniikkayksikön päällikkö Sami Petäjä. "Tällä hetkellä päivityksessä olevia geoteknisen suunnittelun eurokoodeja on kommentoitu aktiivisesti, koska niiden mukaan jatkossa suunnitellaan."

Suomen kannan lausuntopyyntöihin muodostavat standardointiryhmät, joissa on 20-40 henkeä viraston ulkopuolelta eli korkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja palveluntuottajilta. "Viraston vetovastuu voidaan nähdä myös kilpailua tukevana edunvalvontana, sillä kaikilla palveluntuottajilla ei ole mahdollisuutta panostaa standardointityöhön", Petäjä kertoo. Ryhmiin osallistuminen on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille asiantuntijoille.

Yrityksille standardoidut tuotteet avaavat ovia eurooppalaisille sisämarkkinoille, kun joka maassa hyväksyntää ei tarvita erikseen. Tavallisille tienkäyttäjille standardit tuovat luotettavuutta ja turvallisuutta. "Esimerkiksi tiekaiteet toimivat samalla tavalla turvallisesti ympäri Eurooppaa. Tiekaiteiden suunnittelu tehdään kuitenkin Väyläviraston ohjeiden mukaan. Standardien ja kansallisten ohjeiden tulee olla siis yhteensopivia", Petäjä sanoo.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös väylillä

CEF-liikennetuen avulla kaivattuja lisäeuroja infran kehittämiseen

Miten CEF-tuki näkyy hankkeen arjessa?

Kahden maan rajalla rakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä Laurila-Tornio-Haaparanta-ratasosan sähköistämishankkeessa

Pohjoismainen tie- ja liikennefoorumi varmistaa pohjoismaisen yhteistyön muuttuvassa maailmassa

TEN-T-asetuksen uudistus tulossa – verkko laajenee