Hyppää sisältöön

Miten CEF-tuki näkyy hankkeen arjessa?

Julkaistu 23.5.2024

Väyläviraston Helsinki–Riihimäki-ratahanke on saanut merkittävää tukea EU:n Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta (CEF), mikä näkyy hankkeen arjessa monin tavoin. Hankkeen projektipäällikkö Riitta Parviainen ja projekti-insinööri Piia Jokihaara Väylävirastosta avaavat, miten tuki on vaikuttanut hankkeen toteutukseen.

Helsinki-Riihimäki-ratahankkeen työmaataulu, jossa myös maininta EU-tuesta.

Suurin kerralla Suomeen saatu tukisumma

Helsinki–Riihimäki-ratahankkeen toisen vaiheen rakentamiseen on myönnetty yhteensä 40,34 miljoonaa euroa vuosille 2023–2027. Tämä on suurin kerralla Suomeen saatu CEF-tukisumma. Aiemmin hanke on saanut CEF-tukea rakentamissuunnitteluun, joten kokonaisuudessaan tukea on myönnetty 47 miljoonaa euroa. Parhaillaan haetaan tukea hankkeen 3. vaiheeseen kuuluvaan Hyvinkää–Riihimäki-tavaraliikenneraiteen rakentamissuunnitteluun.

"Tukea haettaessa hankkeet arvioidaan useiden kriteereiden mukaan. Hankkeelle aiemmin saatu kansallinen rahoitus, hankkeen vaikuttavuus nimenomaan Euroopan-laajuisen liikenneverkon näkökulmasta sekä sen sijainti olivat keskeisiä tekijöitä arvioinnissa. Itse hakemus oli lähes sadan sivun pituinen", Riitta Parviainen kertoo.

Ratahankkeen kehittäminen edistää myös vihreää siirtymää, kun liikenne siirtyy enenevässä määrin raiteille. Tämä tukee Euroopan unionin ympäristötavoitteita ja liikenteen kestävää kehitystä.

Tuki tuo myös uusia työtehtäviä

Kansalaiselle CEF-tuki näkyy konkreettisesti esimerkiksi EU-lipussa työmaataulun ja muiden viestintämateriaalien nurkassa. Hankkeelle CEF-tuen saaminen tuo mukanaan monenlaisia työtehtäviä ja vaikutuksia päivittäiseen toimintaan.

Piia Jokihaara kertoo, että tuen saaminen näkyy projekti-insinöörin työssä erityisesti talouteen ja projektinhallintaan liittyvissä tehtävissä. "Tukikokonaisuuksia voi samassa hankkeessakin olla useita ja niillä on omat välitavoitteensa ja raportointisyklinsä. CEF-tuki näkyy arjessa konkreettisesti esimerkiksi hankkeen taloushallinnon pyörittämisessä", Jokihaara selventää.

Tukihakemukset tehdään hankkeen kannalta melko varhaisessa vaiheessa, mikä korostaa ennakkosuunnittelun merkitystä. Hakemuksissa tasapainoillaan sen kanssa, että suunnittelu on vielä kesken, mutta hakemuksessa tiettyihin asioihin tulee pystyä sitoutumaan.

"CEF-tuen saaminen kertoo hankkeen merkityksellisyydestä ja koen, että meillä on myös velvollisuus hakea tukea potentiaalisille hankkeille. Yhteistyö EU-yhteistyöhenkilöiden kanssa on viime vuosina tiivistynyt ja on nykyään entistä vastavuoroisempaa, mikä hyödyttää varmasti molempia osapuolia", kiteyttää Parviainen.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös väylillä

CEF-liikennetuen avulla kaivattuja lisäeuroja infran kehittämiseen

Kahden maan rajalla rakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä Laurila-Tornio-Haaparanta-ratasosan sähköistämishankkeessa

Yhdessä laadituista standardeista laatua ja luotettavuutta

Pohjoismainen tie- ja liikennefoorumi varmistaa pohjoismaisen yhteistyön muuttuvassa maailmassa

TEN-T-asetuksen uudistus tulossa – verkko laajenee