Hyppää sisältöön

Rakennusurakoiden kaluston ympäristövaatimuksia kehittämällä vaikutetaan infrarakentamisen päästöihin

Julkaistu 29.4.2021

Infratyömaiden päästöjen hillinnässä kuljetus- ja työkonekalustolla on merkittävä rooli.

Työkoneita infratyömaalla.

Suomen rakennusalan vuosittaisista päästöistä neljännes syntyy rakentamisen tarvitsemissa työmaatoiminnoissa ja kuljetuksissa. Työmaatoimintojen päästöistä kaksi kolmannesta puolestaan muodostuu infrarakentamisessa. Samalla väylänpitoa ja koko liikennesektoria koskevat entistä tiukemmat päästövähennys- ja energiatehokkuustavoitteet.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston aiheuttamia päästöjä voidaan hillitä muun muassa kalustoa koskevia ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksia muuttamalla. Väylävirasto onkin yhdessä ELY-keskusten kanssa käynnistänyt kehityshankkeen, jossa luodaan asteittain toteutettava ympäristövaatimuksia ja -suosituksia sisältävä hankintamalli rakentamisurakoihin. Vastaavia kalustovaatimuksia on ollut maanteiden hoitourakoiden puolella jo pidempään, ja muidenkin kunnossapitourakoiden kalustovaatimuksia viedään eteenpäin viime vuonna toteutetun kehittämisprojektin pohjalta.

"Tuotamme loppuvuodesta 2021 kaikkien infra-alan toimijoiden käyttöön tietoa ja pitkän aikavälin suunnitelman päästöihin ja kalustoon kohdistuvien vaatimusten käyttöönotosta. Väylärakentamisen ympäristövaatimusten markkinatilanne selkiintyy ja ennakoitavuus lisääntyy palveluntarjoajienkin kannalta", kertoo kehityshankkeen projektipäällikkö Erja Vallila Väylävirastosta.

Yhteisvoimin kohti päästöttömiä työmaita

Väyläviraston hankkeissa toimivien urakoitsijoiden ja kuljetusyritysten näkemyksiä kaluston ympäristövaatimuksista kerättiin kevään aikana verkkokyselyn ja haastattelujen avulla. Kevään ja kesän aikana laaditaan luonnos infrarakentamisen ympäristövaatimusten ja -suositusten tiekartasta vuosille 2022–2030. Myös luonnoksesta käydään vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa. Eri puolilla Suomea on tarkoitus myös käynnistää pilottihankkeita, joissa testataan erilaisten vaatimusten ja pisteytysmallien toimivuutta.

Kehityshankkeessa selvitetään myös sitä, miltä osin Väylävirasto voi liittyä mukaan vuonna 2020 solmittuun päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen. Sopimus tähtää päästöluokkavaatimusten ohella vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoon. Green deal -sopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että työmaat ovat fossiilivapaita vuoteen 2025 mennessä ja työmaakuljetukset vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös

Pääjohtaja Wihlman: Kohti fossiilitonta liikennettä

Päästövähennystavoitteet näkyvät hankinnoissa ja hankkeissa

Radan sähköistyshankkeet vähentävät päästöjä ja kustannuksia

Infrarakentamisen CO2-päästötietokanta kokoaa tietoa väylänpidon hiilijalanjäljestä

Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa on nousussa

Pyöräliikenteen suunnitteluun apua ohjeista